logo
logo

Zdjęcie: / Internet

Boże zasady w biznesie

Piątek, 4 listopada 2016 (20:45)

Jak korzystać z Bożych zasad i cieszyć się sukcesem materialnym i duchowym, budować zespół – będą zastanawiali się przedsiębiorcy i duszpasterze podczas pierwszej ogólnopolskiej konferencji z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”, która odbędzie się w dniach 5-6 listopada br. w Poznaniu.

Konferencja jest owocem doświadczeń biznesmenów skupionych przy Duszpasterstwie Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, którego pomysłodawcą jest przedsiębiorca Marek Świeży. W ramach duszpasterstwa działa 25 ognisk w różnych miastach Polski.

Mszę św. dla uczestników konferencji odprawi metropolita poznański ks. abp Stanisław Gądecki. Pobłogosławi również deklarację jedności przedsiębiorców. Dokument dostępny jest już na stronie www.deklaracjajednosci.pl. To zaproszenie dla ludzi biznesu, aby uznali Jezusa Chrystusa za Pana i Zbawiciela całego świata, aby przyjęli Jego władzę i zobowiązali się przestrzegać w swojej działalności prawa Bożego.

Coraz więcej przedsiębiorców stawia Boga na pierwszym miejscu i chce budować swoją firmę w oparciu o nauczanie Kościoła.

– Od samego początku przyświecała nam myśl, by była to konferencja praktyków – podkreśla ks. Rafał Ostrowski, główny organizator konferencji podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie Episkopatu Polski w Warszawie.

– Jeśli przedsiębiorca zrozumie, że może Bóg chce, by on tworzył firmę, dawał usługi, produkty i jego naczelnym celem nie jest zarabianie pieniędzy, to wtedy wszystko się zmienia – zauważa ks. Ostrowski.

Konferencja „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie budowaniem biznesów w oparciu o katolicki system wartości.

Dlatego podczas konferencji przedsiębiorcy będą zastanawiali się nad czterema zagadnieniami. Pierwszym z nich jest „Bóg”. W tym panelu dyskusję poprowadzi ks. Grzegorz Piątek SCJ, koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”. Uczestnikami dyskusji będą: Marek Świeży – pomysłodawca duszpasterstwa „Talent”, właściciel firmy Chomok S.J. z Gdowa, oraz Jan Bierówka, dyrektor i współwłaściciel firmy Befaszczot w Bielsku-Białej, która zatrudnia osoby niepełnosprawne.

Drugi z tematów dotyka zagadnienia „Rodzina”. Dotyczyć on będzie więzi małżeńskich i rodzinnych wśród przedsiębiorców. Poprowadzi je małżeństwo przedsiębiorców z Trójmiasta: Lidia i Zenon Kufowie. W trzecim bloku tematycznym: „Firma” – uczestnicy konferencji zapoznają się z możliwościami praktycznego wdrożenia Bożych zasad do działalności gospodarczej. Czwarty niezwykle istotny temat: „Hojność” – rozwiną trzej przedsiębiorcy. Dyskusje wokół tych zagadnień będą służyć wypracowaniu trwałych rozwiązań w firmach.

Głównymi organizatorami są: Fundacja Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu, Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, Stowarzyszenie Chrześcijańskich Przedsiębiorców i Menedżerów Nostra Res, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Małgorzata Jędrzejczyk

NaszDziennik.pl