logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Prosimy wszystkich o modlitwę

Niedziela, 18 grudnia 2016 (19:53)

Apel o. dr. Tadeusza Rydzyka CSsR wygłoszony 18 grudnia 2016 r. na antenie Radia Maryja

Drodzy przyjaciele, słuchacze, kochana Rodzino Radia Maryja.

Ojciec Święty Jan Paweł II 10 czerwca 1979 r. w Krakowie powiedział do nas:

„I dlatego pozwólcie – że zanim odejdę – popatrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga – i popatrzę stąd na Polskę…

I dlatego – zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię »Polska«, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym – abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili – abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy.

Proszę was:
 abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, 
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
 abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On »wyzwala« człowieka,
 abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest »największa«, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to”.

Po Panu Bogu najbardziej kochamy Polskę. Teraz nasza Ojczyzna jest w trudnej sytuacji. Wygląda, jakby ktoś chciał podpalić nasz dom ojczysty. W tej sytuacji prosimy wszystkich o modlitwę: starszych, dzieci, zdrowych, młodzież i szczególnie niosących z Chrystusem krzyż cierpienia. Módlmy się, abyśmy nie ulegli manipulacji już nie tylko intelektualnej, ale manipulacji emocjami, negatywnymi emocjami. Być może komuś zależy, by w Polsce zrobić Jugosławię, to znaczy sytuację jak kiedyś przecież w spokojnej i pięknej Jugosławii, w której wywołali tak negatywne – jeden do drugiego – emocje, nienawiść aż doszło do krwawych zamieszek i do wojny. Przy pomocy specjalistów od manipulacji i manipulujących mediów – a jest ich w Polsce wiele – można doprowadzić do wielkiego nieszczęścia. Rozmawiajmy ze sobą z myślą o dobru wspólnym, pokoju i wzajemnym szacunku. Niech w rozmowach naszych będzie siła argumentu. Potrzeba takiej rozmowy, wiele rozmów w naszej Ojczyźnie, aby była siła argumentu. Argumentu prawdy, dobra, dalekomyślności, nigdy argumentu siły, krzyku, nienawiści, ulicznych zamieszek. Przyjmujmy w tej intencji Komunię św., odmawiajmy Różaniec, podejmijmy post. Każdy, co może, aby opuściły naszą Ojczyznę demony nienawiści, zakłamania niepokoju, złej woli. Sytuacja jest poważna. Nieśmy pokój każdemu w Ojczyźnie i w świecie. Przyjmijmy bardzo gorąco, otwartym sercem i umysłem to wołanie aniołów nad Grotą Betlejemską: „Pokój ludziom dobrej woli” i nieśmy pokój.

o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja

Radio Maryja

NaszDziennik.pl