logo
logo

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JÓZEFA

Zdjęcie: / -

Opiekun Domu Polskiego

Wtorek, 14 marca 2017 (02:19)

Polecajmy siebie samych, nasze rodziny i całą Ojczyznę opiece tego Troskliwego Obrońcy Świętej Rodziny.

DZIEŃ CZWARTY

W czwartym dniu naszej nowenny spójrzmy na św. Józefa jako na człowieka pracowitego, który jest wzorem i patronem ludzi pracujących. Takim wezwaniem obdarza go litania ku jego czci, a nadto od 1955 r. w dniu 1 maja Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Józefa rzemieślnika (w niektórych językach używa się określenia „robotnika”). W Ewangelii św. Józef nazwany jest cieślą (Mt 13,55). Pracując własnymi rękoma, zapewniał on codzienny chleb Rodzinie Nazaretańskiej i słusznie nazywany jest jej głową. Miał świadomość, że być mężczyzną, mężem, ojcem znaczy troszczyć się o najbliższych, być odpowiedzialnym, dawać samego siebie dzień po dniu, by zagwarantować środki do codziennego życia.

Uczciwość, pracowitość, rzetelność, szacunek, słuszne wynagrodzenie, oddanie rodzinie, poczucie obowiązku – i to zarówno z punktu widzenia pracowników, jak i pracodawców – jakże często w naszym wspólnym ojczyźnianym polskim domu zastępowane są cwaniactwem, przebiegłością, nieuczciwością, oszukaństwem, mobbingiem itd. Czyż nie należałoby powrócić w wielu środowiskach pracy do atmosfery domu nazaretańskiego i inspirować się przykładem św. Józefa? Powierzajmy więc wstawiennictwu Cieśli z Nazaretu wszystkich pracujących i pracodawców i módlmy się także za tych, których dziś coraz więcej – tych, którzy bardzo by chcieli pracować, jednakże tej pracy dla nich nie ma i są skazywani na bezrobocie lub emigrację:

Święty Józefie, wzorze pracujących, opiekunie tych, którzy w pocie czoła zdobywają środki do życia, spraw, abyśmy sumiennie pracowali i rzetelnie wykonywali nasze obowiązki, składając Bogu dziękczynienie za uzdolnienia, którymi nas obdarza. Naucz nas w naszej pracy systematyczności i porządku. Uczyń ją wydajną i owocną; dopomóż ją znaleźć tym, którzy jej szukają, i spraw, aby każda praca spełniana była w warunkach godnych człowieka i słusznie wynagradzana. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Święty Józefie – módl się za nami

Nasz Dziennik