logo
logo

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JÓZEFA

Zdjęcie: / -

Opiekun Domu Polskiego

Środa, 15 marca 2017 (19:44)

Aktualizacja: 15 marca 2017 (20:32)

Polecajmy siebie samych, nasze rodziny i całą Ojczyznę opiece tego Troskliwego Obrońcy Świętej Rodziny.

DZIEŃ PIĄTY

Dzisiaj chciejmy spojrzeć na św. Józefa jako na człowieka milczenia. Nie znamy przecież ani jednego jego słowa i często, w myśl określenia jednej z pieśni ku jego czci, nazywamy go „cieślą mówiącym milczeniem”. Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny był wielkim kontemplatykiem Słowa Bożego, jakie w Jezusie Chrystusie – którego był przybranym ojcem – stało się Ciałem i zamieszkało między nami.

W dzisiejszych czasach panuje ze wszech stron zalew słowa, zalew różnego rodzaju form przekazu informacji, bezsensownych często wywodów i jałowych dyskusji, różnego rodzaju aroganckiej reklamy, hałaśliwej muzyki, co powoduje, że nasz słuch tępieje, że wyłączamy się i nie słuchamy, co się do nas mówi. I co gorsza, tak jak odrzucamy czy też tak jak traktujemy z pobłażliwością lub krytykujemy słowa polityków lub dziennikarzy, istnieje niebezpieczeństwo, że tak samo możemy potraktować Słowo Boże, słowo Jezusa czy też słowo tych, którzy są naszymi pasterzami, tj. słowo Papieża i biskupów. Zauważamy przecież na co dzień krytykę papieskich i biskupich wypowiedzi w wielu środowiskach, także w naszym polskim domu. Zbyt łatwo zapomina się o tym, że mają oni misję powierzoną przez samego Jezusa i słowa swoje wypowiadają in virtute Christi!

Prośmy św. Józefa, męża mówiącego milczeniem i wielkiego kontemplatyka słowa, o dar wewnętrznego wyciszenia i łaskę rozumienia Bożego Słowa, aby było w nas ono żywe i skuteczne.

Święty Józefie, wielki kontemplatyku Słowa i mężu mówiący milczeniem. Przychodzimy do Ciebie z prośbą, abyś w naszych rozkrzyczanych czasach uwrażliwiał nas na wartości wieczne i nadprzyrodzone; abyś nas uczył rozmiłowania w Słowie Bożym, wspomagał w byciu jego kontemplatykami i ludźmi wcielającymi je w czyn; abyś nam dopomagał w przyjmowaniu z wiarą nauki Ojca Świętego i Kolegium Biskupów. Dopomagaj nam, abyśmy opromienieni duchem Ewangelii, zawsze żyli według Twego wzoru i przykładu, w milczącym zjednoczeniu z Jezusem i Maryją. Amen. 

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Święty Józefie – módl się za nami

o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Nasz Dziennik