logo
logo

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. JÓZEFA

Zdjęcie: / -

Opiekun Domu Polskiego

Sobota, 18 marca 2017 (02:05)

Polecajmy siebie samych, nasze rodziny i całą Ojczyznę opiece tego Troskliwego Obrońcy Świętej Rodziny.

Dzień ÓSMY

Trzej Papieże, chcąc szczególnie uhonorować św. Józefa, ofiarowali mu swoje pierścienie: Leon XIII dla św. Józefa z sanktuarium w Montrealu, a Jan XXIII – w Kaliszu. Z kolei Jan Paweł II przekazał pierścień dla przyozdobienia nim dłoni św. Józefa na obrazie w wadowickim kościele Karmelitów Bosych, przed którym od dziecka modlił się do drugiego patrona swego chrztu.

Wykładnię gestu przyozdabiania pierścieniem wizerunków św. Józefa ofiarował nam sam św. Jan Paweł II. Uczynił to w kluczu oblubieńczo-modlitewnym, podkreślając, że pierścień, symbol oblubieńczej miłości, nakładany na wizerunki św. Józefa, przypomina, że „Opiekun Świętej Rodziny posiada wyraźne rysy oblubieńca” oraz zachęca, „byśmy kontemplowali w św. Józefie doskonały wzór zażyłości z Jezusem i z Maryją, patrona modlitwy wewnętrznej i niestrudzonej służby braciom”.

Lekcja wymownych gestów papieskich może być więc tylko jedna: wpatrując się w przykład św. Józefa jako Oblubieńca, winniśmy stawiać na autentyzm naszego życia chrześcijańskiego w wierności naszym zobowiązaniom, w pokornej służbie bliźnim i w modlitewnej zażyłości z Panem, który pragnie przyozdobić nas nie tylko pierścieniem wytrwałości w dobrem, ale szatą łaski, aureolą świętości i koroną chwały. Módlmy się więc z pokorą:

Święty Józefie, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy Maryi, wypraszaj nam przed tronem Bożym dar prawdziwej miłości Boga i bliźnich. I tak jak Józef egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty pozostań zawsze Opiekunem Domu Polskiego, orędując za wszystkimi, którzy go stanowią, abyśmy – wierni ponadtysiącletniej chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu – mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w Ojczyźnie niebieskiej. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…
Święty Józefie – módl się za nami

 

o. dr hab. Szczepan T. Praśkiewicz OCD

Aktualizacja 19 marca 2017 (07:11)

Nasz Dziennik