logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Miłujące Boga człowiecze serce

Poniedziałek, 20 marca 2017 (12:46)

– To jest jedna z najbardziej przekonujących dróg do uwierzenia w Jezusa Chrystusa: zapatrzone w Boga, miłujące Boga człowiecze serce. Dzisiaj Kościół wpatruje się w takie serce patrona […] św. Józefa – powiedział w homilii biskup włocławski ks. bp Wiesław Mering. W III niedzielę Wielkiego Postu, 19 marca br., w Ciechocinku pasterz diecezji przewodniczył Mszy św. transmitowanej przez TV Polonia.

Na początku Mszy św. hierarcha modlił się przed figurą św. Józefa Wędrującego z Dzieciątkiem Jezus i złożył bukiet kwiatów. Jak przypomniał w swoim słowie gospodarz świątyni ks. prałat Grzegorz Karolak, od 2016 roku w ciechocińskiej świątyni szerzy się kult św. Józefa pod takim wezwaniem, a podczas nowenny zanoszone są prośby o pokój na świecie i w intencji rodzin.

Cała Liturgia Słowa, z racji Wielkiego Postu, zaczerpnięta była z trzeciej niedzieli tego liturgicznego okresu. Do czytań nawiązał w homilii ks. bp Mering, który przypomniał historię Narodu Wybranego wyprowadzonego z niewoli. Na pustyni lud podniósł bunt przeciwko Bogu, pojawiła się jakaś próba stawiania warunków Bogu.

– Wiara nigdy nie może iść w parze z próbą kuszenia Pana Boga, by był na nasze usługi, by robił to, na co my mamy ochotę. Wiara nie może iść w parze z szantażem, przekupstwem – konkludował kaznodzieja.

Odnosząc się do drugiego czytania, ks. bp Mering podjął problem wiary.

– Nasze zło, nasze grzechy, nie zdołają zgasić miłości Boga do nas – mówił.

Podkreślił, że łaska wiary jest darmo dana, jest bezinteresownym darem ofiarowanym nam przez Boga. Dar dowodzi prawdziwego bogactwa Boga.

– Ten dar może być przez człowieka odrzucony lub przyjęty. Dar jest źródłem radości i dla dającego, i dla obdarowanego. Boży dar – przypomina św. Paweł – to jest Boża łaska, zbawienie, czyli pewność wyzwolenia nas od zła i grzechu. I za to winniśmy Bogu dziękować – stwierdził kaznodzieja.

Nawiązując do sceny spotkania Jezusa z Samarytanką przy studni, ks. bp Mering zauważył, że „spotkanej kobiecie Jezus daje to, co czego człowiek najbardziej potrzebuje: swój czas, obecność, rozmowę, czyli wszystko to, co stanowi warunek porozumienia z człowiekiem. Przy studni dokonuje się niezwykły cud – kobieta odchodzi zmieniona, inna. Zachęca sąsiadów: idźcie, zobaczcie, czyż On nie jest Mesjaszem?”. Jezus został z nimi, a oni uwierzyli w Niego. To jeden z ważniejszych wniosków, jakie możemy wyciągnąć z dzisiejszej Ewangelii – mówił dalej pasterz diecezji: „do wiary w Syna Człowieczego prowadzi nas zapatrzone w Boga, miłujące Boga, serce człowiecze”.

Nawiązując do uroczystości św. Józefa, który jest także patronem diecezji włocławskiej, ks. bp Mering stwierdził, że takim sercem prowadzącym do Boga jest serce św. Józefa: „Dobrze, że gromadzimy się tu, w Ciechocinku, gdzie kult św. Józefa rozwija się intensywnie, wskazując na dość rzadki moment – Józefa wędrującego, czyli takiego, który serc szuka, wychodzi im naprzeciw, żeby doprowadzić je do Jezusa Chrystusa”.

Kaznodzieja przypomniał także związek objawień fatimskich z osobą św. Józefa.

Kończąc zaś homilię, ks. bp Mering mówił: „Przecież w życiu św. Józefa wypełniało się posłuszeństwo Bogu i zaufanie do Boga w ogromnie trudnych sytuacjach, przez które musiał przechodzić – to jest jakby ilustracja pierwszego dzisiejszego czytania. To w osobie św. Józefa podziwiamy wiarę, która rozlewa się w jego sercu – ilustracja drugiego dzisiejszego czytania. To on uczynił swoje życie darem dla Boga, dla Jego Syna, dla swojej Najświętszej Oblubienicy. To jemu Jezus dał tak jak Samarytance swój czas, rozmowę, obecność. To on zaprasza nas: pójdźcie do Niego, zobaczcie, czyż On nie jest Mesjaszem? Panie, daj nam zawsze wody Twojego zbawienia, Twojej obecności, pozwól nam usypywać ścieżkę, którą Syn Boży będzie mógł przychodzić, aby napełnić nas swoimi darami” – zakończył modlitwą swoje rozważanie ks. bp Mering.

RS, KAI

NaszDziennik.pl