logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Módlmy się o pokój

Wtorek, 22 sierpnia 2017 (04:29)

Ks. abp Józef Kupny prosi wszystkie parafie archidiecezji wrocławskiej o zorganizowanie w pierwszą niedzielę września modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju na świecie oraz nawrócenia ludzi wyrządzających zło.

 

– List z prośbą metropolity został wysłany do księży proboszczów posługujących w dolnośląskich parafiach – informuje ks. dr Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej.

Apel o modlitwę jest odpowiedzią na wezwanie Papieża Franciszka, który w czasie niedzielnej modlitwy „Anioł Pański” prosił o modlitwę za ofiary zamachów terrorystycznych w Burkina Faso, Hiszpanii i Finlandii oraz „o uwolnienie świata od nieludzkiej przemocy”.

– Odpowiadając na apel Ojca Świętego i pamiętając o słowach Pana Jezusa, że najskuteczniejszym sposobem walki ze złym duchem jest post i modlitwa, proszę, by w pierwszą niedzielę września zaprosić wiernych naszej archidiecezji na adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której polecimy Bogu cierpiących z powodu prześladowań, ataków terrorystycznych, konfliktów i wojen. Módlmy się także o nawrócenie tych, którzy zło wyrządzają – napisał w liście ksiądz arcybiskup.

Arcybiskup Józef Kupny zachęca, aby podczas adoracji wierni odmówili modlitwę, którą Papież Franciszek modlił się w bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie 30 lipca 2016 r. Podczas tej modlitwy Ojciec Święty przywoływał wstawiennictwo błogosławionych franciszkanów męczenników z Peru o. Zbigniewa Strzałkowskiego oraz o. Michała Tomaszka.  

Metropolita archidiecezji wrocławskiej prosi też kapłanów, aby tekst tej modlitwy przekazali wiernym i zachęcali do jej prywatnego odmawiania. Jak zauważa ks. dr Rafał Kowalski, na zakończenie listu ks. abp Kupny zwraca uwagę, że tradycyjnie pierwsza niedziela miesiąca jest w większości wspólnot dniem zmiany tajemnic Żywego Różańca.  

– Dziękując wszystkim różom różańcowym za ich modlitewne wsparcie, proszę także, aby polecały one za wstawiennictwem Matki Najświętszej intencje pokoju na świecie oraz nawrócenia grzeszników – zachęca metropolita wrocławski.


 

Modlitwa Papieża Franciszka o ochronę przed terroryzmem

 

Wszechmogący i miłosierny Boże, Panie wszechświata i ludzkich dziejów. Wszystko, co stworzyłeś, jest dobre, a Twoje współczucie dla ludzkich błędów jest niewyczerpane. Do Ciebie przychodzimy dziś, prosząc, abyś zachował świat i jego mieszkańców w pokoju, oddalił od niego niszczącą falę terroryzmu, przywrócił przyjaźń i wlał w serca Twoich stworzeń dar ufności i gotowości do przebaczenia.

Dawco życia, prosimy Cię również za wszystkich zmarłych, ofiary brutalnych ataków terrorystycznych. Obdarz ich wieczną nagrodą. Niech orędują za światem, szarpanym niepokojem i przeciwnościami.

Jezu, Książę Pokoju, Przyjacielu ludzi, prosimy Cię za rannych w atakach terrorystycznych: dzieci i młodzież, kobiety i mężczyzn, osoby starsze, niewinnych i przypadkowych ludzi. Ulecz ich ciało i serce, i pocieszaj ich Twoją mocą, oddalając zarazem nienawiść i pragnienie zemsty.

Duchu Święty Pocieszycielu, nawiedź cierpiące niewinne rodziny ofiar przemocy i terroryzmu, okryj ich płaszczem Twojego boskiego miłosierdzia. Niech odnajdą w sobie siłę i odwagę, aby nadal być braćmi i siostrami dla innych, zwłaszcza przybyszów, dając swoim życiem świadectwo Twojej miłości.

Porusz serca terrorystów, aby rozpoznali zło swoich czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka, niezależnie od wyznania, pochodzenia czy stanu posiadania.    

Boże, Ojcze Odwieczny, wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, którą zanosimy do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata. Przepełnieni nadzieją w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zawierzając się wstawiennictwu Najświętszej Matki, wzmocnieni przykładem błogosławionych męczenników z Peru, Zbigniewa i Michała, których uczyniłeś odważnymi świadkami Ewangelii aż do przelania krwi, zwracamy się do Ciebie z wielką ufnością o dar pokoju i oddalenie od nas plagi terroryzmu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

Modlitwa odmówiona przez Papieża Franciszka w Bazylice Franciszkanów w Krakowie 30 lipca 2016 r.

Małgorzata Bochenek

Aktualizacja 22 sierpnia 2017 (04:29)

NaszDziennik.pl