logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: www.misje.pl/ -

Od 50 lat wspomagają misje

Piątek, 10 listopada 2017 (21:12)

W tym roku 50-lecie działalności obchodzi Komisja Episkopatu Polski ds. Misji. Centralne uroczystości wieńczące rocznicowe obchody odbędą się w Warszawie i na Jasnej Górze.

 

– Komisja Episkopatu Polski ds. Misji została powołana w październiku 1967 roku. Od tego czasu integruje środowisko misyjne w Kościele w Polsce, co służy przede wszystkim wsparciu materialnemu oraz duchowemu misjonarek i misjonarzy posługujących w rożnych częściach świata. Do jej zadań należy koordynacja współpracy na rzecz misji – tłumaczy ks. dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. – Jak ważną pełni rolę, pokazuje liczba misjonarzy i misjonarek z Polski pracujących na misjach. W sumie przez ostatnie pół wieku było ich ponad 5 tys. – zaznacza ks. Sobolewski.   

Uroczysta gala jubileuszowa odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada, w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Podczas niej po raz pierwszy zostaną wręczone medale „Benemerenti in Opere Evangelizationis” 15 osobom i instytucjom zasłużonym dla misji.  

Zgłoszonych do tej szczególnej nagrody zostało 150 kandydatów, wśród nominowanych jest m.in. Radio Maryja.

– Medal będzie przyznawany zasłużonym dla misji już co roku, w czterech kategoriach: „za zasługi w dziele misyjnym”, „pomoc modlitewna i duchowa”, „pomoc materialna i finansowa misjom” oraz „informacja medialna” – zaznacza ks. dr Zbigniew Sobolewski.  Przewodniczącym Kapituły Medalu „Benemerenti in Opere Evangelizationis” jest ks. bp Jan Piotrowski, biskup kielecki, członek Komisji misyjnej.

Uroczystość na Zamku w Warszawie zgromadzi arcybiskupów i biskupów członków Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, w tym byłych jej przewodniczących bp. Edmunda Piszcza i bp. Wiktora Skworca. Bohaterami spotkania będą wszyscy nominowani do Medalu. Przybędą też misjonarze i misjonarki. Weźmie w niej udział reprezentujący Papieża Franciszka abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce.

Z racji jubileuszu tego samego dnia wieczorem na Jasnej Górze modlitwę apelową poprowadzi ks. bp Jerzy Mazur SVD, obecny przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, były wieloletni misjonarz. Po Apelu Jasnogórskim rozpocznie się nocne czuwanie. Biskup Mazur o godz. 24.00 będzie w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył Mszy św.

– Chcemy podziękować Bogu za wszystkie misjonarki i misjonarzy żyjących i zmarłych, a jednocześnie też prosić o powołania misyjne, zawierzać tych, którzy w tym roku wyjadą na misje – zaznacza ks. dr Zbigniew Sobolewski.  

Jak podkreśla ks. bp Jerzy Mazur, jubileusz to czas radości i dziękczynienia Bogu za wszelkie dobro, które wypracowała Komisja misyjna wraz ze swoimi agendami. A są nimi: Centrum Formacji Misyjnej, w którym do posłania misyjnego przygotowują się misjonarze i misjonarki; MIVA Polska pomagajaca misjonarzom, przekazując im środki transportu; oraz Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wspierające finansowo działalność placówek misyjnych.

– Dziękujemy Bogu za misyjność Kościoła w Polsce, jego troskę o głoszenie Ewangelii na całym świecie, za ofiarną posługę na rzecz misji diecezji i parafii, zgromadzeń zakonnych, wolontariatów misyjnych. Dziękujemy Panu Bogu za otwartość i hojność wszystkich współpracowników i darczyńców misjonarek i misjonarzy. Za nich wszystkich będziemy modlili się u stóp Maryi Jasnogórskiej, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i wspaniałej Misjonarki – zaznacza ks. bp Mazur, zapraszając wszystkich do wspólnego dziękczynienia.

Obecnie na misjach w 97 krajach świata na wszystkich kontynentach posługuje 2032 polskich misjonarzy (kobiet i mężczyzn). Do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej przygotowują się 24 osoby.

Poniedziałkowe uroczystości zakończą obchody jubileuszu 50-lecia pracy Komisji Episkopatu ds. Misji. Zostały one zainaugurowane w czerwcu poświęconym misjom sympozjum, które odbyło się w Warszawie.

Małgorzata Bochenek

NaszDziennik.pl