logo
logo

Zdjęcie: / -

Nowenna do św. Józefa

Środa, 29 listopada 2017 (20:18)

Przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego

ROZWAŻANIE 

Święty Józefie, z pewnością nie musiałeś często napominać czy poprawiać Jezusa. Będziesz miał jednak możliwość sprawowania tej posługi wobec tych, którzy uznają się za Twoje dzieci!

Nie posiadamy niewinności Twojego Boskiego Syna, ale z wysokości Nieba widzisz nas w Nim i do Niego prowadzisz poprzez Twoją cierpliwą, ojcowską pedagogię.

Napominanie zawsze trochę napawa lękiem, ale jesteśmy pewni, że gdy pochodzi od Ciebie, nie wykracza ono nigdy poza to, co konieczne. Dlatego też ośmielamy się prosić Cię, byś nas napominał i poprawiał za każdym razem, gdy zbaczamy z dobrej drogi.

Otwórz nasze oczy, byśmy mogli rozpoznać zbawcze napomnienia, które otrzymujemy z Twojej dobroci jako znak Twojego ojcostwa i zachętę do nawrócenia.

Nie zniechęcaj się naszymi buntami i naszym zaślepieniem. Jesteśmy zranionymi przez grzech dziećmi „o twardym karku”. Pamiętaj raczej o Krwi wylanej dla nas przez Jezusa i o chwale, którą chce On z nami dzielić.

Dziękujemy Ci, Święty Józefie, za to, że nas prowadzisz łagodnie i stanowczo poprzez cienie i blaski naszych czasów do dnia, gdy w końcu odpoczniemy w Niebieskim Jeruzalem, gdzie nas oczekujesz z Maryją i wszystkimi świętymi w domu Ojca. 

Litania do św. Józefa lub inna modlitwa do św. Józefa

Na podstawie: Zgromadzenie „Rodzina Świętego Józefa” (Francja), Święty Józefie, bądź naszym orędownikiem (https://fsj.fr/)

Nasz Dziennik