logo
logo

OBRONA ŻYCIA

Zdjęcie: Krzysztof Świertok/BPJG/ -

Przesłanie z Jasnej Góry

Poniedziałek, 25 marca 2019 (03:01)

O jak najszybsze uchwalenie obywatelskiego projektu „Zatrzymaj aborcję”, realną gwarancję konstytucyjnych praw rodziców i zaprzestanie finansowania procedury in vitro z budżetu podatników zaapelowali z Jasnej Góry obrońcy życia.

Obrońcy życia już po raz 39. przybyli w dorocznej pielgrzymce do Matki Bożej Królowej Polski. Jak co roku skierowali oni przesłanie odnoszące się do aktualnie najpilniejszych kwestii związanych z obroną życia poczętego.

–Tu łączą się obrońcy życia z całej Polski – podkreślił Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, które jest organizatorem pielgrzymki.

W wystosowanym przesłaniu zgromadzeni wezwali polityków do uchwalenia projektu „Zatrzymaj aborcję”, podkreślając, że „szczególnym okrucieństwem jest zabijanie w łonach matek dzieci, u których podejrzewa się poważną wadę wrodzoną. Małym pacjentom przysługuje nie tylko prawo do życia, ale również prawo do opieki medycznej świadczonej według najwyższych standardów”. Wprowadzanie do szkół ideologii gender określili „poważnym naruszeniem fundamentalnego prawa rodziców – pierwszych wychowawców i gwałtem na delikatnej psychice dziecka i nastolatka”. Wyrazili też zdecydowany sprzeciw wobec procedury in vitro.

– Dla nas życie każdego człowieka jest sprawą bezcenną, dlatego Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zabiera ze sobą do Królowej Polski intencję procedowania przez Sejm i Senat projektu ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Temu towarzyszy modlitwa nie tylko za dzieci zabite z powodu przesłanki eugenicznej, ale także za te zamrożone podczas procedury zapłodnienia in vitro – podkreśla w wypowiedzi dla „Naszego Dziennika” Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. – Według szacunków, obecnie w Polsce jest ich ponad 100 tys. O tym trzeba mówić, by w końcu zaprzestano finansowania in vitro z pieniędzy podatników, którzy w większości są katolikami – dodaje.

Nasza odpowiedź

Pielgrzymkę rozpoczęła Msza św., której w kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Eucharystię koncelebrował też ks. bp Jan Szkodoń z Krakowa.

W homilii ks. abp Wacław Depo, jako bardzo ważne zadanie, wskazał prośbę o mądrość i moc Bożego Ducha. – To właśnie za Janem Pawłem II przychodzi nam wołać: „odnów oblicze naszej ziemi, naszych sumień” – mówił ks. abp Wacław Depo. – Nie potrzeba zbyt wielkiego wysiłku, aby dostrzec, że świat zaczął odrzucać dotychczasowy porządek stworzenia, nazwano go nawet opresyjnym. Kobiety nazwano klasą uciskaną, a mężczyzn oprawcami. To w imię tejże ideologii rodzicom odbiera się prawo do bycia pierwszymi nauczycielami i wychowawcami swoich dzieci w duchu wiary, odpowiedzialności i przekonań religijnych – zaznaczył.

Jak ocenił, dzisiejszy świat wiarę nie tylko odsuwa na bok, na margines historii, ale ukazuje ją jako zagrożenie dla wolności i rozumu. W Unii Europejskiej rządzący nią ideolodzy mają za nic prawa państw członkowskich do suwerennego stanowienia w kwestiach moralnych.

– Jaka jest nasza odpowiedź? – pytał kaznodzieja. – Jesteśmy dzisiaj tutaj, w domu Matki Życia, w domu Matki Odkupiciela, dziękując Bogu za dar naszego życia, za nasze wspólnoty, że mogliśmy się narodzić. Dlatego prośmy Matkę Ewangelii Życia, abyśmy na łaskę powołania i odpowiedzialności odpowiadali w posłuszeństwie wiary i zawierzeniu Bogu we wszystkim – wezwał obrońców życia.

Nieustanna modlitwa

W kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej pod przewodnictwem ks. abp Wacława Depo wypowiedziane zostały przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jedną z formą ratowania życia nienarodzonych zagrożonych aborcją jest właśnie Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Do praktykowania we wszystkich polskich parafiach tego dzieła, które polega na codziennej dziewięciomiesięcznej modlitwie w intencji nienarodzonego dziecka zagrożonego aborcją, zachęcają też biskupi. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego podjęta na przykład dziś, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zakończy się 25 grudnia, w Boże Narodzenie.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka cały czas zaprasza również do włączania się w Krucjatę Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci. Jej uczestnik zobowiązuje się do modlitwy i postu we wskazanych konkretnych intencjach przez dowolnie wybrany czas.

– Modlitwa jest fundamentem wszystkich naszych działań. Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, w którą do tej pory włączyło się 100 tys. osób, oraz pielgrzymka mają już 39 lat. Z tego morza modlitwy zrodziło się Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka – podkreśla Magdalena Guziak-Nowak.

Małgorzata Bochenek, współpraca Krzysztof Gajkowski

Nasz Dziennik