logo
logo

SPOŁECZEŃSTWO

Zdjęcie: S. Markowski/ -

Przeciw znieważaniu

Sobota, 11 maja 2019 (03:31)

Zakon Rycerzy Jana Pawła II apeluje do wszystkich Polaków, by bronili tradycyjnych polskich wartości i nie godzili się na profanowanie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski.

 

W obliczu ostatnich wydarzeń, które miały na celu znieważenie Najświętszej Maryi Panny oraz poniżenie wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, Zakon Rycerzy Jana Pawła II wydał oświadczenie, w którym upomina się o poszanowanie prawa do swobodnego wyznawania wiary i protestuje przeciwko szkalowaniu wizerunku Najświętszej Maryi Panny.

– Musimy się bronić osobistym świadectwem i zaangażowaniem – mówi „Naszemu Dziennikowi” brat Krzysztof Wąsowski, rycerz Matki Bożej Zwycięskiej, generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. – Nasza postawa powinna być nieprzejednana w trwaniu przed obliczem Maryi. Nie pomoże nam agresja i nienawiść, naszą drogą może być tylko modlitwa i przypominanie naszych korzeni kulturowych, których nie da się rozdzielić od czci oddawanej Matce Bożej.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że w Polsce nie brakuje okazji, by publicznie okazać Maryi należną Jej cześć. Dobrą okolicznością do tego jest maj. – Nabożeństwo majowe przy naszych przydrożnych kapliczkach, tych wiejskich i miejskich, to dobry moment, by zebrać się i pokazać, że my, Polacy, jesteśmy przy naszej Królowej i nie pozwolimy szkalować Jej wizerunku – podkreśla Krzysztof Wąsowski.

„Chcemy, aby była nam Matką. Aby była nam Królową” – czytamy w oświadczeniu opublikowanym 9 maja. Rycerze Jana Pawła II przypominają, że wizerunek Czarnej Madonny towarzyszył Polakom w najtrudniejszych momentach dziejów. Jak piszą: „Wszyscy wiemy – historia uczyła nas o tym wielokrotnie – że każda siła, która atakowała wartości katolickie w Polsce, tak naprawdę przeprowadzała zamach na wolność Polaków. I prędzej czy później musiała lec. Bo Dobro zawsze zwycięży zło”.

– Kult Matki Bożej, a szczególnie Tej z wizerunku znajdującego się w jasnogórskiej kaplicy, jest wpisana w naszą narodową tożsamość. To przekracza ujęcie czysto religijne, ale dotyka każdego, kto jest Polakiem. Naruszanie tej istoty decydującej o naszej polskości to czyn niedopuszczalny – zauważa generał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Autorzy wzywają Polaków, by bez względu na wyznawaną wiarę stanęli w obronie polskich wartości, których nieodłączną częścią jest prawo do swobodnych praktyk religijnych. „Upomnijmy się wspólnie o tolerancję i szacunek dla drugiego człowieka i jego wartości. Nie pozwólmy poniżać tego, co jest dla nas święte od ponad 1000 lat!” – czytamy w oświadczeniu, które przypomina też słowa św. Jana Pawła II o Jasnej Górze wypowiedziane 40 lat temu: „Tutaj zawsze byliśmy wolni”.

– Konsekwencje zniewagi Matki Bożej spadną na cały nasz Naród. Musimy paść na kolana i modlić się, by Bóg nam przebaczył i zachował nas od kary – zachęca do włączenia się w modlitwę ekspiacyjną i danie świadectwa wiary brat Krzysztof Wąsowski.

Krzysztof Gajkowski

Nasz Dziennik