logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: / -

Jubileuszowe dzwony

Sobota, 11 maja 2019 (19:43)

Trzy nowe dzwony w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Iłowie (diecezja łowicka) przypominać mają obecnym, ale także przyszłym pokoleniom o 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Trzy spiżowe dzwony w  iłowskiej dzwonnicy są symbolem wiary, jak również  zapisem historii. Stanowią wotum wdzięczności parafian oraz proboszcza ks. Krzysztofa Boruckiego za odzyskanie przed wiekiem przez Polskę niepodległości oraz wybór na Stolicę Piotrową naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.

– W czasie II wojny światowej Niemcy zrabowali kościół w Iłowie, zamienili go na magazyn zbożowy, ukradli dzwony, które wówczas posiadała parafia, proboszcza wywieźli do obozu koncentracyjnego w Działdowie, gdzie zmarł – opowiada ks. Krzysztof Borucki.

Pierwszemu po wojnie proboszczowi w Iłowie ks. Wacławowi Karłowiczowi, który był powstańcem warszawskim o pseudonimie Andrzej Bobola, parafia zawdzięcza dzwon Ave Maryja oraz dzwon Andrzej Bobola. Oba pochodziły z 1947 roku. Następny proboszcz ks. Henryk Miastowski ufundował z parafianami w 1950 roku trzeci dzwon.

Przez ponad pół wieku swoim dźwiękiem wzywały one na modlitwę, żegnały zmarłych, chwaliły bohaterów.

– Po konsultacji z wybitnym fachowcem branży ludwisarskiej  z firmą Zbigniewa Felczyńskiego podjąłem decyzję o renowacji dzwonu Ave Maryja oraz na nowo przelaniu pękniętego dzwonu Andrzej Bobola.  Dzwon z 1950 roku został przeniesiony na cmentarz parafialny, aby tam dalej pełnić swoją ważną funkcję  – zaznacza ks. Krzysztof Borucki.

W napisie na dzwonie Andrzej Bobola zaznaczono m.in., iż jest to dar parafian na wieczną chwałę Bożą w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Wzywają do modlitwy za Polskę

W miejsce dzwonu, który został przeniesiony na cmentarz, ksiądz proboszcz ufundował nowy dzwon – z wizerunkiem św. Jana Pawła II.

– W ten sposób pragnąłem wyrazić Panu Bogu wdzięczność za wielki pontyfikat Papieża Polaka. Jestem szczęśliwy, że poświęcenie dzwonu dokonane zostało w roku 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Ojczyzny, praktycznie w przeddzień tej rocznicy, która przypada w dniach od 2 do 10 czerwca. Na polskiej ziemi zabrzmiał wówczas proroczy głos Papieża, który stał się zasiewem przemian. Ojciec Święty wołał: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi”  – podkreśla ks. Krzysztof Borucki.

– Głos tych dzwonów staje się dla nas mobilizacją do podejmowania i wypełniania dziedzictwa św. Jana Pawła II, do modlitwy w intencji Ojczyzny, która jest obecnie tak bardzo doświadczana przez atak złego ducha, o czym świadczy profanacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – zauważa ks. Borucki.  

Trzy dzwony zostały wykonane przez firmę Zbigniewa Felczyńskiego, z najwyższej jakości miedzi i cyny, oraz przyozdobione bogatą ornamentyką. Ich zawieszenia i uruchomienia dokonała firma Pawła Szydlaka z Krotoszyna.

Poświęcenie dzwonów odbyło się 3 maja br. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w dniu parafialnego odpustu w Iłowie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i poświecił dzwony ks. bp Józef Zawitkowski.

– Jesteśmy wdzięczni księdzu biskupowi za jego słowo, w którym zawarł wszelkie niezbędne informacje, szanując i dostrzegając pracę wszystkich przy powstaniu tych szczególnych pamiątek dla pokoleń.  Niech Pan Bóg wynagrodzi księdzu biskupowi jego troskę i  słowa, które kieruje do nas wciąż nieustannie ku przestrodze, ale także z ogromną dozą nadziei na czas przyszły – mówi ks. Borucki. – Szczególne słowa podziękowania kieruję także do ks. prof. Wiesława  Kądzieli, który jest autorem wielu pieśni religijnych, skomponował muzykę m.in. do powszechnie znanej pieśni „Panie dobry jak chleb”. Z  jego  inicjatywy z odwagą podjęliśmy prace związane z dzwonami – dodaje. 

Małgorzata Bochenek

NaszDziennik.pl