logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch/ -

Święto Ofiarowania Pańskiego

Sobota, 2 lutego 2013 (09:34)

W Kościele katolickim obchodzimy dziś święto Ofiarowania Pańskiego, w polskiej tradycji znane jako święto Matki Boskiej Gromnicznej. Tego samego dnia Kościół obchodzi Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Dzisiejsze święto nawiązuje do ewangelicznego opisu ofiarowania Pana Jezusa przez Maryję i Józefa w świątyni jerozolimskiej. Zgodnie z prawem mojżeszowym uczynili to, by ofiarować – swojego pierworodnego syna – Bogu w hołdzie dziękczynienia za darowanie Izraelitom życia podczas przejścia przez Egipt anioła zniszczenia. Wówczas starzec o imieniu Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa „światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela”. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła. Ofiarowanie Jezusa w świątyni jest także dla nas wyraźnym znakiem, że Chrystus spotyka się ze swoim ludem, który z wiarą i ufnością Go oczekiwał.

Ofiarowanie Chrystusa oznacza dla nas także początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą.

Zgodnie z polską tradycją dziś przychodzimy do kościoła ze świecami zwanymi gromnicznymi, które mają nam przypominać o „Światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka”. Procesja z zapalonymi świecami przypomina nam, że życie chrześcijańskie przypomina wędrówkę, której celem jest spotkanie z Chrystusem – naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Nasze życie to pielgrzymka, która zakończy się dopiero w momencie, gdy spotkamy się z Nim ostatecznie w niebieskim Jeruzalem.

Dzisiejsze święto przypomina nam, że to Matka Boża wniosła swego umiłowanego Syna – Jezusa Chrystusa do świątyni, tak teraz przynosi Światło wszystkim wierzącym.

Świętujemy dziś owo zdumienie wiary wobec cudów tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i Narodzenia Jezusa Chrystusa z Dziewicy Maryi.

Symbolika światła, która w dzisiejszym święcie jest bardzo wyraźna nawiązuje bezpośrednio do wielkanocnego paschału. Poprzez niego wyrażone jest zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem.

Izabela Kozłowska

NaszDziennik.pl