logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: fot. M.Bilska/twitter.com/Radio Maryja/ -

Powołaniem uniwersytetu jest służba prawdzie

Piątek, 20 listopada 2020 (18:21)

Aktualizacja: 20 listopada 2020 (20:26)

Podczas Miedzynarodowego kongresu w Toruniu JE ks. bp prof. Ignacy Dec wygłosił prelekcję na temat: „Misja uniwersytetu w nauczaniu św. Jana Pawła II”.

Podczas dzisiejszego wystąpienia podczas kongresu w WSKSIM Ks. bp Ignacy Dec zwrócił uwagę na szacunek, jakim święty Jan Paweł II darzył uniwersytety.

– To święty Jan Paweł II podczas swojego pobytu w Lublinie na KUL mówił: „Pamięć tego, czym jest uniwersytet, Alma Mater, noszę wciąż żywą. Nie tylko pamięć, ale i poczucie długu, który należy spłacać całym życiem”. W swoim bogatym nauczaniu wielokrotnie mówił przy różnych okazjach o uniwersytecie, wskazując na jego zadania i misję, jaką winien pełnić w kulturze i społeczeństwie – zauważył biskup senior diecezji świdnickiej.

Ksiądz biskup Ignacy Dec zauważył, że w nauczaniu św. Jana Pawła II o uniwersytetach można zauważyć wyróżnienie kilku podstawowych funkcji, które uczelnia powinna spełniać. Są to: funkcja naukowo-badawcza, filozoficzno-światopoglądowa, pedagogiczno-wspólnotowa i kulturotwórczo-społeczna. Dzięki papieskiemu nauczaniu możemy też poznać cele, jakie powinny stać przed unwersytetami. Ksiądz biskup przypomniał, że 8 czerwca 1997 r. podczas pobytu w kolegiacie św. Anny w Krakowie Jan Paweł II wskazywał:

„Powołaniem każdego uniwersytetu jest służba prawdzie, jej odkrywanie i przekazywanie innym. Człowiek ma żywą świadomość, że prawda jest poza i ponad nim samym. Człowiek prawdy nie tworzy, ale ona sama się przed nim odsłania, gdy jej wytrwale szuka. Poznanie prawdy tworzy jedyną w swym rodzaju duchową radość”. 

Ks. biskup Ignacy Dec przypomniał też inne słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane kilka lat później, już w Toruniu:

„Ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzona została szczególna odpowiedzialność za prawdę. Dążenie do niej, jej obrona i życie według niej. Znamy dobrze trudności związane z ludzkim poszukiwaniem prawdy, z których dzisiaj na czoło wysuwają się sceptycy, agnostycy, relatywizm i nihilizm. Dzisiaj nierzadko usiłuje się nam wmówić, że bezpowrotnie skończył się czas poznania prawdy oraz iż jesteśmy nieodwołalnie skazani na totalny brak sensu, na prowizoryczność poznania oraz ciągłą zmienność i względność. W tej sytuacji jawi się nagląca konieczność potwierdzenia podstawowego zaufania do ludzkiego rozumu i jego zdolności do poznania prawdy, także prawdy absolutnej i ostatecznej”.

AB,www.radiomaryja.pl

NaszDziennik.pl