logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: / Domena publiczna

Zawierzmy się św. Józefowi

Wtorek, 6 kwietnia 2021 (13:34)

Aktualizacja: 6 kwietnia 2021 (13:35)

Podejmijmy wspólnie nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa

W wyjątkowym Roku św. Józefa pragniemy zaprosić Państwa do podjęcia razem z redakcją „Naszego Dziennika” nabożeństwa do Przeczystego Serca św. Józefa w pierwsze środy miesiąca. Wspólną modlitwę w intencji ratowania Kościoła, wiary, naszych rodzin rozpoczniemy w środę 7 kwietnia. Już w piątek 19 marca, w uroczystość św. Józefa, dołączymy do „Naszego Dziennika” książeczkę „Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa. Na pierwsze środy miesiąca”. Znajdą się w niej informacje o tym nabożeństwie, warunki jego odprawienia, rozważania na poszczególne pierwsze środy miesiąca i modlitwy do św. Józefa. Aby dobrze przygotować się do zawierzenia św. Józefowi, w tajemnice Jego Przeczystego Serca wprowadzą nas trzy artykuły ks. Dariusza Dąbrowskiego COr. Pierwszy zamieszczamy dziś, kolejne ukażą się 10 i 17 marca.


Na kartach Ewangelii opisane jest współdziałanie św. Józefa w Bożym planie zbawienia. Bóg Ojciec buduje w sercu Józefa duchowy dom na dwóch filarach aktów wiary i zaufania: przyjęcia tajemnicy poczęcia Jezusa przez Maryję, osobistego zaangażowania „ojcowskim sercem” jako opiekuna i obrońcy.

Na tych filarach wyrasta uniwersalna duchowa misja św. Józefa, która realizuje się w dziejach całego Kościoła. Polega ona na pokonywaniu osobistych ograniczeń w wierze i zaufaniu Bogu, które rodzą się z lęku i obaw: „Józefie… nie bój się” (Mt 1,20), skoro „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Przyjęcie tajemnicy poczęcia Jezusa

Józef staje się obrońcą nienarodzonego życia. Gdyby nie uwierzył w uczciwość Maryi, że „poczęła z Ducha Świętego”, życie Matki i Jej Dziecka byłoby zagrożone oskarżeniem o cudzołóstwo i należną za nie karą ukamienowania. Przyjęta w wierze prawda – wcale nie oczywista – prowadzi Józefa do decyzji i osobistego zaangażowania: przejmuję odpowiedzialność, którą powierza mi w tajemniczy sposób Bóg. Reszta była już konsekwencją.

Zaangażowanie św. Józefa trwa nadal

W Fatimie podczas ostatniego objawienia 13 października 1917 r. św. Józef pojawia się w proroczej wizji, którą s. Łucja opisuje tak: „Kiedy Nasza Pani zniknęła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy po stronie słońca św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus i Matką Bożą w bieli w płaszczu niebieskim. Zdawało się, że św. Józef błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża”. Potem Benedykt XVI w Fatimie podczas homilii w 2010 r. powie: „Przybyłem jako pielgrzym do Fatimy, do tego ’domu’, który Maryja wybrała, aby do nas przemówić we współczesnych czasach”.

Brudny świat

Doczekaliśmy czasu ordynarnego zakwestionowania nie tylko wartości rodziny, ale nawet tak oczywistych do tej pory pojęć, jak kobieta i mężczyzna, matka i ojciec. Od lat pary homoseksualne domagają się w różnych krajach prawa do adopcji dzieci. Sąd w Kalifornii poszedł o krok dalej. W ubiegłym miesiącu przyznał prawa rodzicielskie trzem mężczyznom żyjącym w związku poliamorycznym.

Sami sobie już nie poradzimy, dlatego Pan Bóg na nowo ukazuje nam tajemnicę ponownego odkrycia fundamentów życia poprzez profetyczne objawienie Świętej Rodziny. Pan Bóg, znając losy świata, działa uprzedzająco. Matka Boża w Fatimie objawiła się razem ze św. Józefem i Dzieciątkiem Jezus. To była zapowiedź, że świat będzie potrzebował wpatrzenia się na nowo we wzór podany przez Boga, aby świat mógł się rozwijać, a nie zwijać. Dziś zakwestionowane zostały pryncypia, podstawowe wartości konstytuujące zarówno życie Kościoła, jak i całą cywilizację: sakramentalne małżeństwo, rodzina rozumiana jako matka, ojciec i dzieci, szacunek dla życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Coś, co do tej pory było oczywistością – zostaje systemowo odrzucone. Dlatego tak bardzo potrzebujemy czytelnego znaku, a Bóg w swojej Opatrzności wskazuje nam na Świętą Rodzinę jako źródło duchowej odnowy.

 

Modlitwa pełna wiary zmienia losy świata

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa ma służyć rodzinie, która narażona jest na zakażenie współczesnymi ideologiami. Bardzo mocno trzeba zaakcentować ścisły związek tego nabożeństwa z nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca poświęconym wynagrodzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi, o które upomina się także orędzie fatimskie. Rodzina atakowana z różnych stron, wewnętrznie osłabiona i niszczona, zapatrzona w Świętą Rodzinę może powstać i odnowić świat.

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa prowadzi do odkrycia na nowo przez ludzi dzieł Boga stworzonych przez Niego zgodnie z ich naturą, przywrócenia im właściwego sensu. Kobiety zapatrzone w Maryję będą coraz bardziej potrafiły odnajdywać swoje powołanie i szczęście, a mężczyźni zapatrzeni w przykład św. Józefa odnajdą w sobie prawdziwe męstwo.

Święty Józef dla Kościoła

Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa ma nie tylko wymiar modlitwy o odnowienie rodziny generacyjnej, lecz także wielkiej rodziny Kościoła, która również przeżywa swoje wcale nie mniejsze problemy. Zawsze celem herodów wszystkich czasów będzie eliminacja Jezusa. Chcą zabić wiarę w Niego. Święty Józef ma wyjątkową relację w stosunku do Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. Tylko do Józefa na ziemi Pan Jezus mówił: abba – tatusiu, tak jak potem będzie zwracał się do swojego Ojca w niebie.

Rola św. Józefa jest konieczna w dziele zbawienia. Dziś staje się On duchowym przewodnikiem w osobistym poświęceniu dla ocalenia wiary w Kościele, kiedy jest ona poddawana próbie. Tak jak św. Józef uchronił przed Herodem Jezusa, tak teraz wobec współczesnych zagrożeń wiary, wobec zabijania wiary w ludzkich sercach, opiekuje się Jego Mistycznym Ciałem – Kościołem. Zawierzając się św. Józefowi w taki sposób, przejdziemy przez to doświadczenie zwycięsko w obiecany w Fatimie tryumf Niepokalanego Serca Maryi, które zjednoczone jest na zawsze w czystej miłości z Przeczystym Sercem Józefa.

Ks. Dariusz Dąbrowski COr

Nasz Dziennik