logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Anioł Stróż chroni dzieci

Sobota, 17 września 2022 (18:16)

Aktualizacja: Sobota, 17 września 2022 (18:18)

Z Magdaleną Buczek, założycielką Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, które powstały przy Radiu Maryja rozmawia Małgorzata Bochenek.

Od 23 września do 1 października, przed świętem Aniołów Stróżów, podejmijmy wspólnie w całej Polsce nowennę w intencji dzieci i młodzieży szkolnej! – z takim apelem zwraca się „Nasz Dziennik”. Czy Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci podejmą tę anielską nowennę?

– Tak, to bardzo ważna duchowa inicjatywa, chroniąca dzieci przed złem, którym są nieustannie zagrożone i atakowane z różnych stron, w tym przez internet, z którego korzystają często w nadmiarze i bez kontroli dorosłych. Tym samym od wczesnego dzieciństwa karmią się treściami niszczącymi ich niewinność.

Konieczna jest modlitwa w intencji dzieci i młodzieży, podejmowana zwłaszcza przez rodziców, także chrzestnych, dziadków, wychowawców, nauczycieli, różne wspólnoty, wszystkich, którym leży na sercu sprawa dobrego wychowania młodego pokolenia, troska o jego wiarę i zbawienie.

To jest bardzo ważne, aby przez modlitwę wesprzeć dzieci i młodzież, by miały siłę do pójścia pod prąd tego wszystkiego, co oferuje świat, aby umiały przeciwstawiać się atakom, pokusom złego ducha, jakie są w ich stronę kierowane.

Włączenie się w nowennę jest bardzo ważne, po to, aby dzieci i młodzież miały świadomość ochrony, by były wyposażone w Bożą siłę i moc.

Jak bardzo potrzebujemy wsparcia naszych Aniołów Stróżów?

– Prywatnie z mamą od dzieciństwa modlimy się do aniołów. Mam szczególne nabożeństwo do Anioła Stróża.

Każdy z nas ma Anioła Stróża, każde dziecko, młody czy starszy człowiek ma swojego Anioła, który się nim opiekuje. Konieczne jest jednak nasze otwarcie na jego pomoc. Każdy z nas powinien mieć ze swoim Aniołem Stróżem osobisty kontakt, to bardzo ważne, by mieć świadomość, że on naprawdę jest, czuwa, chroni nas. Ważne jest też, abyśmy często prosili Aniołów Stróżów naszych bliskich, zwłaszcza jeżeli tego sami nie robią, o ochronę dla nich, o szczególną opiekę, by Aniołowie bronili ich przed tym, co złe, by usłyszeli ich dobre Boże natchnienia.

Nowenna do Aniołów Stróżów Dzieci ma bardzo głęboki sens, poprzez nią prosimy o anielską opiekę dla dzieci, by otwierały swoje serca na to, co dobre, odrzucały grzech i były zawsze blisko Pana Jezusa.

Co daje nam anielska pomoc?

– Anielska opieka jest wyjątkową ochroną, Anioł Stróż zawsze jest przy nas, nawet jak tego sobie nie uświadamiamy, jednak dopiero nasza współpraca z nim może przynosić obfite owoce.

Wiele razy w różnych sytuacjach czułam anielskie wsparcie. Dużo podróżujemy z mamą, nieraz uniknęłyśmy trudnych sytuacji, kolizji. Pierwsza myśl biegnie zawsze w kierunku Anioła Stróża, który nas chroni.

Moja mama często powtarza, że warto słuchać pojawiających się w danym momencie natchnień, wewnętrznego głosu ostrzeżenia czy też wskazującego podjęcie jakiegoś działania. Anioł Stróż chroni przed duchowymi, ale także zewnętrznymi niebezpieczeństwami.

Wiele razy doświadczam anielskiej opieki. Myśli wdzięczności biegną wówczas do Anioła Stróża, za jego troskę, za to, że czuwa nad bezpieczeństwem duszy i ciała.

Podejmując nowennę do Aniołów Stróżów Dzieci, chcemy zabezpieczyć ich pomyślną przyszłość, co powoduje wewnętrzny pokój serca.

Czy podjęcie nowenny jest też szansą, aby zaprzyjaźnić się ze swoim Aniołem Stróżem?

– Jeśli mamy bezpośrednią więź z Aniołem Stróżem, stajemy się bardziej wrażliwi na jego obecność, na jego natchnienia, na jego działanie w naszym życiu. Potrafimy dostrzec to, że w danym momencie on jest, działa, chroni nas. Jeżeli człowiek nie ma takiej świadomości, przez myśl mu nie przejdzie, że w konkretnej sytuacji doświadczył interwencji Anioła Stróża, a on działa, nawet gdy jesteśmy obojętni. Jednak kiedy się do niego modlimy, a przez to nawiązujemy z nim głębszą relację, to równocześnie uwrażliwiamy swoje serce na jego obecność, jego poruszenia, natchnienia w nas.

Jest to niezwykle ważne i to zarówno dla osób dorosłych, które będą się modlić za dzieci i młodzież, jak też dla dzieci i młodych, których zachęcimy do tej modlitwy nowenną.

Nie powinniśmy pozostać tylko na etapie modlitwy „Aniele Boży, Stróżu mój […]” i odmawiania jej bez refleksji, bez większego skupienia się na tym, kim jest nasz Anioł Stróż. Możliwość nawiązania głębszych relacji z Aniołem Stróżem daje na przykład uczestnictwo w nowennie do Aniołów Stróżów Dzieci.

Obdarowujemy innych modlitwą, ale jednocześnie sami wiele z niej czerpiemy – przyjaźń z Aniołami Stróżami. Bo modlitwa anielską nowenną może też pobudzić do głębszej świadomości i wiary w to, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża i może też oddawać siebie pod jego szczególną opiekę i ochronę.

Czasem może zapominamy podziękować swemu Aniołowi Stróżowi?

– Bardzo ważna jest też wdzięczność, co także często praktykuję, wdzięczność Aniołowi Stróżowi za to, że jest, chroni, daje dobre natchnienia. Nie tylko proszę, ale też dziękuję mu za pomoc.

Może ta nowenna, której celem jest ochrona dzieci, będzie dla kogoś pięknym początkiem przyjaźni z Aniołem Stróżem, którego głos dotychczas był w jego życiu zagłuszany przez świat.

Nowennę publikowaną na łamach „Naszego Dziennika” będę udostępniać w mediach społecznościowych na profilach Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci, by dotarła do różnych zakątków całego świata.

Członkowie PKRD są w 33 krajach i na wszystkich kontynentach, mam nadzieję, że podejmą ją ci, którzy stanowią naszą wielką różańcową wspólnotę. Do tego gorąco zachęcam i zapraszam. Prośmy Aniołów Stróżów Dzieci o anielskie prowadzenie.

Dziękuję za rozmowę.

Pełen tekst Nowenny do pobrania TUTAJ.

Małgorzata Bochenek

Nasz Dziennik