logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Prawdziwe oblicze Kościoła

Piątek, 25 listopada 2022 (19:52)

Aktualizacja: Piątek, 25 listopada 2022 (20:16)

W murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu zakończył się pierwszy dzień
XV Międzynarodowego Kongresu „Katolicy a wojna i pokój”.

Ksiądz prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr, wykładowca UAM i AKSiM, wygłosił prelekcję o znaczeniu pielgrzymki św. Jana Pawła II na Ukrainę w 2001 roku w kontekście współczesnym.  

– Była to pielgrzymka Polaka do narodu ukraińskiego,
a więc pielgrzymka, która niosła brzemię historycznych dziejów – zauważył. Nawiązał do skomplikowanej historii polsko-ukraińskiej na przestrzeni wieków. Zaznaczył, że pielgrzymka Papieża była złożona i trudna. Prelegent zwrócił uwagę, że papieskie przesłanie niosło też wymiar polityczny, podkreślał męstwo Ukrainy i bronił jej integralności. Przypomniał, że przesłanie Jana Pawła II
z pielgrzymki na Ukrainę jest bardzo aktualne. 
To wydarzenie stało się manifestem tożsamości Ukrainy, proklamacją jej integralności.

O postawie pasterza w czasie działań wojennych mówił
ks. bp Jan Władysław Sobiło, biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporskiej. 

– Kapłani pomagają znaleźć lokum uchodźcom, angażują się w pomoc humanitarną. Pracują w ciągu dnia i nocy, odnajdują ludzi, którzy potrzebują pomocy – zaznaczył duchowny. Podkreślił, że gorliwie służą Kościołowi. Stwierdził, że obraz duchownego z Ukrainy pokazuje, czym jest kapłaństwo. Duchowni i siostry zakonne niosą pomoc ludziom, nie zważając na ich przynależność. – W naszych parafiach pomoc przyjmują, ci którzy się zgłaszają. Nawet jeśli to jest ateista, traktujemy go jak rodzonego brata
– wyjaśnił ksiądz biskup. Duchowny zauważył, że każdy kapłan, który znalazłby się na naszym miejscu, zachowałby się tak samo, ponieważ tak ukształtował nas Kościół.

 – Wojna pokazuje piękno kapłaństwa. Bóg pokazuje nam, jakie jest prawdziwe oblicze Kościoła i kapłana, że to jest serce żyjące dla ludzi – akcentował ks. bp Jan Władysław Sobiło.

Profesor Aljula Juban z Uniwersytetu Tirańskiego z Albanii, podejmując temat: „Przezwyciężać wojnę drogą pokoju
– wizja męczenników albańskiego Kościoła katolickiego”,
w swoim wystąpieniu wskazała, że miłość bliźniego to nie tylko miłość do krewnego, bliskiego z rodziny. Krewny to także osoba, z którą łączy nas wspólny cel i wartości. Zauważyła również, że szczerość jest drogą do sprawiedliwości. – Życie w sprawiedliwości to bycie prawdziwym i szczerym w stosunku do innych – wyjaśniła. Przypomniała zebranym, że jako chrześcijanie musimy walczyć o pokój. – Wszyscy chrześcijanie muszą walczyć
o pokój. Dobro zawsze zwycięża – powiedziała.

Jutro o godz. 10.00 rozpocznie się kontynuacja kongresu
w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, poprzedzona Mszą Święta w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II o godz. 7.00.

Zofia Sońta

NaszDziennik.pl