logo
logo

Zdjęcie: facebook.com/DiecezjaSiedlecka// Inne

Pratulin: Panu Bogu zawierzono polską katechezę

Czwartek, 1 czerwca 2023 (10:59)

Aktualizacja: Czwartek, 1 czerwca 2023 (11:12)

Was, Błogosławieni Męczennicy z Pratulina, chcemy prosić, abyście czuwali nad nami, abyśmy byli odważni
w podejmowaniu tej drogi, która prowadzi do całej społeczności osób zagubionych, będących daleko od źródła łaski – mówił ks. bp Grzegorz Suchodolski, który przewodniczył Mszy św. w sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie.

Podczas Eucharystii w czasie Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych dokonano Aktu zawierzenia Panu Bogu polskiej katechezy przez pośrednictwo Błogosławionych Wincentego Lewoniuka i Towarzyszy.

W nawiązaniu do odczytanej Ewangelii w święto Nawiedzenia ks. bp Suchodolski podkreślił, że Maryja pokazuje, że nie wystarczy tylko formacja osób nauczających, przepowiadających.

– Potrzeba słuchać także tego, do kogo mamy być posłani; odczytywać kontekst Bożych zwiastowań oraz umieć czytać stan życia tych, do których jesteśmy posłani. Odczytywać rzeczywistość naszych odbiorców – akcentował. – To, co uczyniła Maryja, było swego rodzaju pierwszą katechezą. Ona, pełna Ducha Świętego, postanawia od razu dzielić się z tymi, do których Duch Święty ją posyła – dodał.

Ksiądz bp Suchodolski, wskazując na miejsce, jakim jest Pratulin, przypomniał, że jesteśmy na geograficznych peryferiach, „końcu Europy”. Męczennicy z Podlasia, którzy w czasie prześladowań byli skazani na zapomnienie przez wszystkich, wskazują na „peryferia” tamtych czasów.
Dziś oni wzywają nas, aby iść na współczesne „peryferia”.

– Jeżeli będziemy reprezentowali Kościół triumfalistyczny, będziemy się tylko szczycić peregrynacjami, koronacjami; będziemy coś celebrować. Ale czy rzeczywiście będziemy docierać do tych, którzy mają być naszymi odbiorcami?
– pytał biskup pomocniczy diecezji siedleckiej.

– Ta droga, która nas czeka, to droga także często
na peryferie – czyli tam, gdzie są ludzie zagubieni, będący daleko od Boga. To jest to, co musimy pokonać jak Maryja. Aby pod natchnieniem Ducha Świętego nie tylko być świadomym objawienia, którego stałem się świadkiem,
ale i misji, którą mam wykonać – przekonywał.

Na zakończenie Mszy św. ks. bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, dokonał Aktu zawierzenia Panu Bogu polskiej katechezy przez pośrednictwo Błogosławionych Męczenników z Pratulina.

– Wszechmogący wieczny Boże, Panie nieba i ziemi, Władco czasu i wieczności. Przed Twoim obliczem stają
dziś odpowiedzialni za dzieło katechizacji, by za wstawiennictwem bł. Wincentego Lewoniuka i jego Towarzyszy – Męczenników Podlaskich, powierzać Ci
dzieło nauki religii i katechizacji, wszystkich katechetów
i katechizowanych – modlili się zebrani.

Z kolei dziś Mszą św. w bazylice kodeńskiej sanktuarium maryjnego w Kodniu rozpoczął się ostatni dzień Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych. Eucharystii przewodniczył ks. bp Wojciech Osial.

Dziś również przypada 3. rocznica święceń biskupich
ks. bp. Grzegorza Suchodolskiego. Wierni złożyli mu życzenia, aby Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan, obdarzał go swoim błogosławieństwem i potrzebnymi darami.

APW, KAI, facebook.com/DiecezjaSiedlecka/

NaszDziennik.pl