logo
logo

Wielka Nowenna DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW DZIECI

Zdjęcie: / Inne

Zawsze przy mnie stój

Wtorek, 26 września 2023 (00:05)

Dzieci i młodzież potrzebują naszego modlitewnego wsparcia. Na początku nowego roku szkolnego i przed liturgicznym świętem Aniołów Stróżów (2 października) podejmujemy Nowennę do Aniołów Stróżów Dzieci.

Każdego dnia modlimy się w intencji dobrej edukacji i dobrego wychowania młodych ludzi, aby zdobywanie wiedzy szło w parze z formacją sumień i wzrastaniem w wierze. Polska potrzebuje młodego pokolenia, które swe życie oprze na wierze i wartościach. Módlmy się wspólnie i wypraszajmy łaski dla dzieci i młodzieży.
Rozważania i modlitwy codziennie w „Naszym Dzienniku” oraz na stronie naszdziennik.pl. Włącz się i zachęć innych!

1 Modlitwa wstępna

Wszechmogący Boże, który nieustannie wyznaczasz obowiązki aniołom i ludziom, zwracamy się do Ciebie w tej nowennie, abyś nieustannie posyłał do nas Aniołów Stróżów, którzy wpatrują się w Twoje oblicze. W sposób szczególny modlimy się za nasze dzieci i młodzież, aby anielska opieka i wstawiennictwo umocniły ich w wierze i wierności Kościołowi.

Królu aniołów, Ty posyłasz niebiańskich posłańców, aby w duchu służby przynosili nam pociechę i łaskę. Prosimy Cię, aby życia naszych dzieci zawsze strzegli święci aniołowie i aby pod ich natchnieniem zawsze wypełniały tylko Twoją wolę.

Święci Aniołowie Stróżowie naszych dzieci, zwracamy się do was i z ufnością prosimy, aby nasze dzieci wolne były od grzechu, zniewoleń i wszelkich niebezpieczeństw. Dopomóżcie im wzrastać w mądrości oraz w łasce u Boga i ludzi. Strzeżcie ich od wszelkiego złego i prowadźcie do życia wiecznego. Amen.

2 Koronka do Dziewięciu Chórów Anielskich

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. POZDROWIENIE I

– na cześć Chóru Serafinów Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Serafinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE II

– na cześć Chóru Cherubinów Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Cherubinów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo” POZDROWIENIE III

– na cześć Chóru Tronów Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Tronów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo” POZDROWIENIE IV

– na cześć Chóru Panowań Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Panowań, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo” POZDROWIENIE V

– na cześć Chóru Mocarstw Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Mocarstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo” POZDROWIENIE VI

– na cześć Chóru Potęg Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Potęg, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo” POZDROWIENIE VII

– na cześć Chóru Księstw Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Księstw, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo” POZDROWIENIE VIII

– na cześć Chóru Archaniołów Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Archaniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo”

POZDROWIENIE IX

– na cześć Chóru Aniołów Przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła i niebiańskiego Chóru Aniołów, Panie Boże nieba i ziemi, zmiłuj się nad nami.

1 raz „Ojcze nasz” i 3 razy „Zdrowaś, Maryjo” Na cześć św. Michała Archanioła – „Ojcze nasz”

Na cześć św. Gabriela Archanioła – „Ojcze nasz”

Na cześć św. Rafała Archanioła – „Ojcze nasz”

Na cześć naszych Aniołów Stróżów – „Ojcze nasz” Wszystkie niebiańskie Chóry Aniołów, wspierajcie nas nieustannie, abyśmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego mogli zawsze wielbić, wiernie Mu służyć, całym sercem Go miłować i z wdzięczności ogłaszać Jego chwałę, teraz i przez wszystkie wieki wieków. Amen.

3 Rozważanie na dzień czwarty (26.09)

ANIOŁOWIE
uczą adoracji Boga

Imponujące, a zarazem wywołujące lekkie drżenie serca są wizje starotestamentalnych proroków, takich jak Daniel czy Izajasz, którzy jakimś wewnętrznym spojrzeniem zobaczyli nieprzeliczone tysiące aniołów stojących blisko Boga. Ich postawa wyraża gotowość i pragnienie służby, śpiewają chwałę Boga: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów”. Są pełni zachwytu i pokornej adoracji wobec Najwyższego. Ksiądz Jan od Biedronki [ks. Jan Twardowski] napisze, że aniołowie mają jakby dwie twarze: jedną nieustannie zwróconą w stronę Boga, od którego nie mogą oczu oderwać, a drugą skierowaną ku nam – by czuwać, strzec, opiekować się.

Powiadają, że adoracja to najtrudniejsza forma modlitwy. Czym ona jest? Najprościej można chyba odpowiedzieć tak: jest zgodą, by Bóg na mnie patrzył. Kiedy stworzył On cały świat, zobaczył, że wszystko było dobre. Takie jest spojrzenie Boga, co najwyraźniej można dostrzec w działaniu Chrystusa. Weźmy choćby scenę z celnikiem Mateuszem, którego Jezus zobaczył. Spojrzeniem przedarł się przez naleciałości grzechu, docierając do tego, co w nim było dobre (on przecież też wyszedł z ręki Boga!). Potem Jezus wyrzekł krótkie słowo i komorę celną opuścił już nowy człowiek.

Dobrzy aniołowie wpatrują się w Boga, a jednocześnie największą rozkosz znajdują w tym, że Jego spojrzenie może na nich spocząć, ich ogarnąć i wlać w nich czystą miłość. Święty Jan Vianney powiedział w jednym z kazań, że gdyby aniołowie przestali adorować Najwyższego Pana, niebo przestałoby być niebem. Ale gdyby nieszczęśnicy w piekle i sam diabeł zgięli kolana w geście adoracji Boga, piekło przestałoby być piekłem.

Rodzice kochani, często mówcie dzieciom o tym, jak pięknie patrzy na nie dobry Bóg. Uczcie wasze pociechy żyć w Jego obecności. Może wtedy zrodzi się w ich sercach pragnienie adoracji, śpiewania razem z aniołami chwały Pana: „Święty, Święty, Święty…”.

4 Modlitwa końcowa do Aniołów Stróżów

Boże, Ty w niewysłowionej opatrzności posyłasz nam, jako stróżów, Twoich świętych aniołów, spraw, abyśmy zawsze znajdowali u nich obronę i cieszyli się ich towarzystwem w wieczności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ks. Krzysztof Poświata CSMA

Nasz Dziennik