logo
logo

Zdjęcie: M.Marek/ Nasz Dziennik

Powstrzymać pogaństwo

Piątek, 16 sierpnia 2013 (02:00)

Cwaniacy i karierowicze próbują zdobywać stanowiska poprzez haniebną walkę z tym, co najważniejsze w naszym Narodzie: z wiarą, z Chrystusem, z moralnością, przestrzegł ks. abp Józef Michalik.

 

Przewodniczący KEP ks. abp Józef Michalik w Kalwarii Pacławskiej ostrzegł przed pogaństwem, które przetacza się przez Polskę.

– Chrześcijaństwo pomagało nam wejść w historię, scalić Naród, wydobywać siły, przebaczać wrogom, pomagać obcym. I to za najwyższą cenę. A dzisiaj widzimy, jak pogaństwo idzie, często i my, prości ludzie, temu pogaństwu ulegamy. Ale ono idzie przez instytucje państwowe, przez środki przekazu – mówił metropolita przemyski.

Zwrócił uwagę, że przejawem walki z religią jest np. przesunięcie katechezy z zajęć obowiązkowych w szkole na dodatkowe, a także usunięcie krzyży ze ścian w budynku Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

– Na szczęście są i głosy pozytywne: posłów i ludzi, którzy sprzeciwiają się temu, którzy domagają się prawa do manifestowania tego, co czujemy jako Naród chrześcijański – podkreślił. Skrytykował również artykuły prasowe atakujące księży. W tym kontekście wyraził solidarność z ks. abp. Henrykiem Hoserem, który – jak podkreślił ks. abp Michalik – zaatakowany został za „odwagę mówienia, że nie wolno przekraczać Bożego prawa w eksperymentach biomedycznych”.

Bardzo mocnym akcentem wczorajszych uroczystości było wezwanie do obrony życia ludzkiego. Na Jasnej Górze ks. abp Wacław Depo zwrócił uwagę na coraz silniejszy sprzeciw Polaków wobec aborcji i in vitro, co potwierdzają ostatnie sondaże.

– Dziękujemy dzisiaj Bogu przez Maryję, że będąc kuszeni przez różne samowystarczalne smoki, za bł. Janem Pawłem II opowiadamy się przeciwko kulturze i cywilizacji śmierci – zaznaczył me- tropolita częstochowski.

– Wobec Maryi Wniebowziętej powtarzamy ten wciąż ponawiany, niezamilkły apel skierowany do ludzi naszej Ojczyzny, do rodzin, do polityków, do lekarzy, do pielęgniarek: brońmy życia – mówił także wczoraj w Gdańsku ks. abp Sławoj Leszek Głódź. Wezwał do promowania Ewangelii życia.

– To nasza powinność, to nasz obowiązek, to dziejowe wyzwanie, które musimy podejmować – podkreślił.

Metropolita gdański zwrócił również uwagę, że w naszym życiu społecznym, także politycznym, doświadczamy dziś „kultury odrzucenia i wykluczenia”.

– Mamy z nią do czynienia, kiedy z pola widzenia znika troska o dobro wspólne, o ład życia w Ojczyźnie, o prymat wartości, które cementują Naród w jego dziejowej drodze, tworząc klimat zaufania do państwa. Wtedy centralne miejsce zajmują działania skierowane przeciw politycznemu rywalowi – mówił ksiądz arcybiskup.

Podkreślał też wartość „nieśmiertelnego nurtu miłości Ojczyzny”, przekonania, że warto dla niej żyć, dla niej pracować, a kiedy przyjdzie potrzeba, w jej obronie stanąć. –On nie gaśnie, bo w nim Polska trwa –mówił ks. abp Głódź.

– Niech się nie trudzą ci, co chcieliby bieg naszych dziejów przedstawić wedle obcych duchowi polskiej ziemi zasad: uległość nazywać rozwagą, zdradę politycznym rozsądkiem, zaprzaństwo wyborem mniejszego zła, żołnierzy Niepodległej – leśnymi bandami – mówił ks. abp Głódź.

Sławomir Jagodziński

Nasz Dziennik