logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch./ Inne

U Pocieszycielki Strapionych w Rywałdzie

Środa, 25 września 2013 (09:43)

60 lat temu ks. kard. Stefan Wyszyński został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i przewieziony do klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Rywałdzie Królewskim, gdzie był więziony w skromnej celi. Wydarzenia te na trwałe odcisnęły się w życiu Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz całego Kościoła.

„W sześćdziesiątą rocznicę bezprawnego i haniebnego aresztowania Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski (...)” powstała książka „U Pocieszycielki Strapionych w Rywałdzie – łaski otrzymane za pośrednictwem Matki Bożej Rywałdzkiej i przyczyną Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego” opracowana przez o. Gabriela Bartoszewskiego OFMCap, wicepostulatora sprawy beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia.

Ta niewielka publikacja pięknie ukazuje ogromną i niezatartą rolę sanktuarium Matki Bożej Rywałdzkiej w życiu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, a także pielgrzymów odnajdujących w miejscu uwięzienia Prymasa Polski drogę do Boga.

„Moce ciemności, które chciały zniszczyć gorliwego Pasterza Ojczyzny, umieszczając Go w tym sanktuarium Matki Bożej, wbrew intencjom przyczyniły się do spopularyzowania tego skromnego Sanktuarium maryjnego. (...) W Rywałdzie w duszy więźnia zrodziła się szczególna myśl oddania się Maryi w niewolę” – napisał we wstępnie o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.

Dlatego też książka ta w pierwszej części opisuje dzieje sanktuarium maryjnego w Rywałdzie. Jednakże jest to przede wszystkim piękne świadectwo łask, które wierni otrzymują za wstawiennictwem Matki Bożej z Rywałdu, oraz łask wypraszanych za przyczyną Jej wiernego czciciela ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

W księgach pamiątkowych pielgrzymi zawarli wszystko, z czym przyszli do Matki Bożej: prośby, podziękowania, modlitwy, a także duchowe przeżycia z miejsca uwięzienia ks. kard. Wyszyńskiego.

„Ze wzruszeniem wstępuję w ślady krzyżowej drogi mojego Ojca w posługiwaniu prymasowskim i w idei służenia Narodowi razem z Chrystusem w Kościele” – pisał 20 maja 1982 roku ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski.

„Dziękuję Ci, Wielki i Święty Prymasie za Twoje cierpienia...”,  „Modlimy się o pocieszenie Matki Bożej Rywałdzkiej dla wszystkich uwięzionych dla sprawy pokoju, pojednania i sprawiedliwości”, „Niech świętość tego miejsca promieniuje swą mocą na tych, którzy je nawiedzają”, „Ta cela, relikwia po wielkim Synu Kościoła i Ojczyzny, wiernym Słudze Maryi napełnia mocą, umacnia w trudnościach...” – to jedynie krótkie fragmenty pięknych i wzruszających wpisów z ksiąg pamiątkowych w miejscu odosobnienia Prymasa Tysiąclecia.

W publikacji tej odnajdziemy także fotografie z celi więziennej oraz zdjęcia poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej wypisanej na ścianie przez więzionego Prymasa.

Marta Milczarska

NaszDziennik.pl