logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: arch/ -

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Niedziela, 8 grudnia 2013 (07:38)

Dziś obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie z wolą Matki Bożej będziemy także przeżywać Godzinę Łaski dla świata.

 

W tym roku dzisiejsza uroczystość zbiegła się z II Niedzielą Adwentu. Kiedy w kalendarzu liturgicznym uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP wypada w  niedzielę,  zgodnie z przepisami liturgicznymi jej obchody powinny być przesunięte na pierwszy dzień wolny. Episkopat Polski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą, by dla dobra duchowego wiernych uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP świętować w niedzielę. Zgodę na to wyraziła Kongregacja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Jednocześnie zaleciła, by nie pomniejszyć znaczenia niedzieli okresu Adwentu. Ma się to wyrazić m.in. poprzez zachowanie drugiego czytania z II Niedzieli Adwentu i nawiązania do trwającego okresu liturgicznego w homilii.

Dzisiejsza uroczystość jest dodatkowym czasem na refleksję nad naszym życiem. Jednocześnie prowadzi nas ono do przyjęcia z wiarą prawdy o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej, która jest dogmatem wiary. Dogmat ten uroczyście został ogłoszony w dniu 8 grudnia 1854 roku bullą „Ineffabilis Deus” przez Ojca Świętego Piusa IX.

W dokumencie tym Papież napisał: „Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”.

Niepokalane Poczęcie zachowało Maryję od wszelakiego grzechu i jego skutków, w tym także grzechu pierworodnego. Stało się tak ze względu na misję, do której Matka Boża od zawsze została przez Boga przeznaczona. W Bożym zamyśle od zawsze była Ona Matką Zbawiciela, Odkupiciela świata. To wszystko jest treścią wiary o Niepokalanym Poczęciu.

W dzisiejszą uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny powinniśmy – zwracając nasze oczy i serca ku Matce Bożej – tak jak Maryja zawierzyć całe swoje życie i ufność w Jezusie Chrystusie, który wielokrotnie podkreślał, że dzięki Matce doznamy chwały Nieba. Będzie to możliwe dzięki Godzinie Łaski dla świata, o którą prosiła sama Maryja.

Izabela Kozłowska

Aktualizacja 8 grudnia 2013 (07:39)

NaszDziennik.pl