logo
logo

Zdjęcie: R.Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Watykan: Ks. Lemański szkodzi

Czwartek, 19 grudnia 2013 (02:00)

Dekretem Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 18 grudnia 2013 r. Stolica Apostolska odrzuciła kolejny rekurs ks. Wojciecha Lemańskiego. Tak jak w przypadku zakazu wypowiedzi w mediach, tak i w sprawie usunięcia tego księdza z urzędu proboszcza parafii w Jasienicy Watykan przyznał rację ks. abp. Henrykowi Hoserowi.

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska otrzymała wczoraj dekret Kongregacji ds. Duchowieństwa w sprawie odwołania ks. Wojciecha Lemańskiego z urzędu proboszcza parafii Jasienica. Jak poinformował w specjalnym komunikacie ks. dr Dariusz Szczepaniuk, kanclerz kurii, Stolica Apostolska odrzuciła kolejny rekurs ks. Wojciecha Lemańskiego z dnia 5 lipca 2013 r. przeciwko dekretowi biskupa warszawsko-praskiego ks. abp. Henryka Hosera SAC.

W uzasadnieniu dekretu Kongregacji napisano: „Zarówno z punktu widzenia formalnego, jak i rzeczowego stwierdzono zasadność motywacji co do procedury usunięcia z urzędu Ks. Wojciecha Lemańskiego”.

Jak podkreśla kanclerz Kurii Warszawsko-Praskiej, Stolica Apostolska podzieliła argumentację, że „brak szacunku i posłuszeństwa Biskupowi Diecezjalnemu oraz nauczaniu biskupów w Polsce w kwestiach bioetycznych sprawia, że dalsza posługa proboszczowska pod władzą biskupa diecezjalnego staje się niemożliwa. Publicznie głoszone poglądy nie spełniają wymogów prawa (kan. 521 par. 2 KPK) i przynoszą poważną szkodę i zamieszanie we wspólnocie Kościoła”.

Tym samym decyzja Stolicy Apostolskiej potwierdza dekret, na mocy którego ks. Lemański został usunięty z urzędu proboszcza Jasienicy, „zarządzając przyjęcie przez wnoszącego rekurs dyspozycji Biskupa warszawsko-praskiego”.

Kanonista ks. prof. Wojciech Góralski zwraca uwagę, że już po raz drugi Stolica Apostolska odrzuca rekurs ks. Lemańskiego.

– Pierwszy dotyczył zakazu wypowiedzi w mediach, drugi usunięcia z urzędu proboszcza. Kiedy Stolica Apostolska zapoznała się z dokumentami, nie miała wątpliwości, po czyjej stronie jest racja. Uważam, że podjęta została słuszna decyzja, zresztą spodziewana w kręgach kościelnych – mówi.

Dodaje, że pewne środowiska, które są daleko od Kościoła i nie znają zasad w nim obowiązujących, np. hierarchiczności Kościoła, ducha kościelnego, myślały może, że Stolica Apostolska podejmie inną decyzję.

– To jednak wydaje się niemożliwe, kiedy zna się rzeczywistość kościelną, zasady w niej obowiązujące – dodaje. Ksiądz Góralski podkreśla jednocześnie, że ks. Lemański może złożyć kolejny rekurs, odwołując się od obecnej decyzji. – Nie przypuszczam jednak, aby kolejna instancja podważyła obecną decyzję – zaznacza.

Małgorzata Pabis

Nasz Dziennik