logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Diecezja Zmojsko-Lubaczowska A.Pakuła/ -

Budujmy na skale

Poniedziałek, 13 sierpnia 2012 (06:29)

Z JE ks. bp. Marianem Rojkiem, nowym ordynariuszem diecezji zamojsko-lubaczowskiej, rozmawia Małgorzata BochenekObowiązkiem biskupa jest prowadzenie ludzi do zbawienia. To bardzo odpowiedzialne zadanie, które obecnie będzie realizował Ekscelencja jako ordynariusz diecezji.
- Człowiek w takiej sytuacji uświadamia sobie swoją niegodność. Jestem biskupem dopiero kilka lat [sakrę biskupią ks. bp Marian Rojek otrzymał w 2006 r.], a więc to zaproszenie jest w pewnym sensie związane także z pewnym zaskoczeniem. Z drugiej strony jest to też wezwanie do głębszego zawierzenia i zaufania Bogu. Pan Bóg, dając pewne zadania i polecając nowe obowiązki, da też łaskę do tego, aby je podjąć i wypełnić.


Powołanie Księdza Biskupa na pasterza diecezji zamojsko-lubaczowskiej nastąpiło w roku duszpasterskim, którego hasło brzmi: "Kościół naszym domem". Czy wyznaczy ono kierunki w nowej posłudze?
- Oczywiście. Nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Nie wyobrażam sobie Kościoła, który by nie był domem. Pojęcie dom w sensie poprawnym, autentycznym, głęboko chrześcijańskim jest zawsze związane z tym, co jest pozytywne, daje bezpieczeństwo, pozwala człowiekowi się rozwijać, co pokazuje mu jego godność, przygotowuje go do życia, pomaga wzrastać w świętości. To wszystko odnosimy do Kościoła. Jeżeli ktoś nie czuje się w Kościele jak w domu, to musi korygować swój obraz Kościoła. Na myśl nasuwa się biblijny obraz mówiący o budowaniu na skale i na piasku. Jeżeli budujemy na fundamencie, którym jest Chrystus, wówczas nie obawiamy się różnych zewnętrznych nawałnic, burz, bo takie przychodziły, przychodzą i będą przychodziły. Dom zbudowany na piasku może być nawet przepiękny, bogaty zewnętrznie i duży, nie oprze się jednak sytuacjom kryzysowym, zagrożeniom. Konieczna jest troska o człowieka, o jego dobro duchowe, postawę moralną i życie Bożym prawem. Troska o pełny rozwój człowieka zgodnie z Bożym prawem. To jest budowanie na skale.


O tym budowaniu na skale przypomina także wybrane przez Księdza Biskupa zawołanie: "Eucharystia Chlebem Życia"...
- Chleb Życia jest nam potrzebny, aby życie było prawdziwe i pełne. Tym Chlebem jest sam Jezus Chrystus, On, Jego Słowo, Jego Miłość, która przychodzi do nas. W obrazie chleba jest zawarte wszystko, co konieczne dla życia w pełnym wymiarze doczesnym. Eucharystia wprowadza nas, zapowiada i daje nam już udział w życiu wiecznym. Człowiek tak bardzo zatroskany o to, aby nie brakło mu środków do życia, by nie brakło materialnego codziennego chleba, nie może zapominać o wymiarze duchowym, eschatologicznym.


Dziękuję za rozmowę.

Małgorzata Bochenek

Aktualizacja 13 sierpnia 2012 (06:29)

Nasz Dziennik