logo
logo

Zdjęcie: / -

Uczyń serca nasze według Serca Twego

Sobota, 31 maja 2014 (02:00)

Zbliżamy się do 250. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. To wydarzenie znaczące dla Polski, gdyż na decyzję Papieża Klemensa XIII z 6 lutego 1765 r. wpłynął Memoriał polskich biskupów, którzy tym samym włożyli swój cenny wkład w rozwój kultu Serca Pana Jezusa w Kościele. Jesteśmy w jakimś sensie dziedzicami tych wartości, jakie w życie wiernych niesie cześć oddawana Sercu Jezusowemu.

Kościół w Polsce miał tego świadomość przez całe wieki. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cały nasz Episkopat poświęcił Bożemu Sercu odrodzoną Ojczyznę na Jasnej Górze. Było to 27 lipca 1920 roku. Końcowe formuły tego poświęcenia wyrażały zobowiązanie: „A my, biskupi polscy, idąc śladem poprzedników naszych, którzy pierwsi uprosili zaprowadzenie Mszy św. do Twojego Serca, przyrzekamy Tobie, Najświętsze Serce Jezusa, w tej uroczystej chwili, że będziemy szerzyli wśród wiernych, a zwłaszcza w seminariach duchownych nabożeństwo do Boskiego Serca Twego i zachęcali rodziny, aby się poświęcały Twojemu Sercu”.

To zobowiązanie wyrażone ustami naszych pasterzy nadal jest aktualne. I dla kapłanów, i dla wiernych. Chcemy je na nowo podjąć w obecnej godzinie naszych dziejów, kiedy przygotowujemy się do 250. rocznicy ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale także do świętowania 1050. rocznicy chrztu naszego Narodu i do Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Mamy też świadomość nowych zagrożeń, jakie czyhają na Ojczyznę, Europę i świat. Dlatego nie czekajmy. Uwierzmy w moc modlitwy.

Zachęcam wszystkich wiernych do włączenia się w nowennę pierwszych piątków miesiąca, która trwać będzie od 6 czerwca 2014 r. do 6 lutego 2015 roku.

Drodzy Kapłani, proszę, abyście w niedzielę zachęcili swych parafian, aby od najbliższego piątku, najlepiej całymi rodzinami, podjęli to nabożeństwo. Niech ożyje w naszych parafiach praktykowanie pierwszopiątkowej Komunii św. wynagradzającej. Pielęgnujmy we wspólnotach parafialnych kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech to będzie nasza odpowiedź na zaproszenie Pana Jezusa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych” (Mt 11,28-29).

W Jezusowym Sercu jest nasze ocalenie i uzdrowienie. Jezus powiedział do nas: „Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem” (Mt 11,29). Odpowiadamy Panu Jezusowi na te słowa w modlitwie: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”. Jezus wskazuje nam na swoje Serce, które jest pełne cichości, pokory i miłości. To miłujące Serce Jezusa stało się w Kościele przedmiotem szczególnego kultu. Czcimy je przede wszystkim w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i właśnie w pierwsze piątki miesiąca całego roku. Czcząc Najświętsze Serce Pana Jezusa, przypominamy sobie, że Chrystus nas umiłował i nadal miłuje, że Jego miłość do nas jest nieogarniona i niepojęta, że ta miłość nie ma sobie równej.

Miłość Chrystusa nam okazywana jest zarazem miłością całej Trójcy Przenajświętszej. Dlatego słusznie mówimy, że Bóg nas umiłował w Chrystusie, że zostaliśmy ogarnięci miłością Bożą przez Serce i w Sercu Jezusa Chrystusa. Stąd też tajemnica Serca Bożego jest tajemnicą Bożej miłości do nas. Mówiąc o sercu Jezusa, mówimy o miłości Boga do człowieka. Dlatego też kult Serca Jezusowego jest hołdem składanym Bogu za Jego bezgraniczną miłość do nas, Bogu, który jest miłością.

Jesteśmy wezwani, by ciągle na nowo odkrywać miłość Boga do nas skrytą w Sercu Pana Jezusa i by na nią odpowiadać naszą miłością. Niech pierwszym krokiem ku temu będzie odnowione i pogłębione świętowanie pierwszych piątków miesiąca.

Ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz świdnicki

Nasz Dziennik