logo
logo

Zdjęcie: / Inne

Fatima w szkole

Środa, 23 lipca 2014 (02:18)

Aktualizacja: Środa, 23 lipca 2014 (09:58)

Od września dzieci klas trzecich szkoły podstawowej na lekcjach religii będą mogły dowiedzieć się o fatimskim nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. W nowym podręczniku do religii „Przyjmujemy Pana Jezusa” znajduje się lekcja poświęcona temu tematowi.

– Przygotowujemy się w ramach Wielkiej Nowenny Fatimskiej do stulecia objawień Matki Bożej, jakie miały miejsce w Portugalii w 1917 roku. Uznałem ten fakt za coś ważnego i postanowiłem włączyć go do katechizmu dla dzieci klas trzecich. To właśnie te dzieci na zakończenie pierwszego etapu kształcenia przystępują do Pierwszej Komunii Świętej. Katecheci wtedy przekazują im informacje o pierwszych piątkach miesiąca, więc wydaje się oczywiste, że trzeba im powiedzieć również o prośbie Matki Bożej z Fatimy – wyjaśnia redaktor wydania ks. dr Piotr Goliszek z KUL.

W katechizmie na stronach poświęconych nabożeństwu pierwszych sobót miesiąca dziecko znajdzie wizualizację Matki Bożej, rozsypankę wyrazową oraz warunki pierwszych sobót miesiąca. W ramach zadania domowego uczeń ma nauczyć się na pamięć modlitwy Anioła z Fatimy. Jak tłumaczy ks. Goliszek, przygotowując katechizm, redakcja musiała trzymać się podstawy programowej, a ona, niestety, nie przewiduje tematu nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. – Każdy autor ma jednak prawo nadać jakiś charakter swojemu podręcznikowi. W naszym przygotowaliśmy kilka tematów dodatkowych, które katecheta może sobie wybrać i przeprowadzić. Dotyczą one m.in. Matki Bożej Płaczącej z katedry w Lublinie, Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca.

– Nasza katecheza o prośbie Matki Bożej z Fatimy to niejako preludium. Uważam, że to bardzo ważne, aby dzieci o tym nabożeństwie, o potrzebie wynagradzania Matce Bożej za grzechy dowiedziały się w czasie, gdy do swego serca przyjmują Pana Jezusa. Trzeba jednak powiedzieć, że aby dziecko zaczęło praktykować to nabożeństwo, powinna nastąpić współpraca parafii i rodziny. Jeśli kapłani w parafiach nie będą organizować tych nabożeństw i zapowiadać ich w ogłoszeniach parafialnych, dziecko nie będzie miało gdzie ich odprawić. Podobnie będzie, jeśli nie zostanie zachęcone przez rodziców, jeśli nie otrzyma dobrego przykładu. Natomiast jeśli te trzy środowiska właściwie spełnią swoją rolę, to katecheza będzie pełna i dzieci zapewne zaczną wynagradzać Matce Bożej za grzechy świata. A jakie warunki trzeba spełnić, odprawiając nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, dowiedzą się już na katechezie w szkole – podkreśla redaktor katechizmu.

Katechizm „Przyjmujemy Pana Jezusa” wyda lubelskie wydawnictwo „Gaudium”. Będzie on dostępny od nowego roku szkolnego.

Zobowiązujące poświęcenie

Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego ks. Krzysztof Czapla przypomina, że w odezwie do Narodu na Wielki Post w 1946 r. Prymas Polski kard. A. Hlond skierował wezwanie, by Polska przygotowała się do poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi. „Nie postąpilibyśmy zgodnie z duchem naszych dziejów ani z ciążącym na nas długiem wdzięczności, gdybyśmy na progu nowych czasów nie odnowili przymierza Polski z Jej niebieską Królową, dla której naród ma odwieczną, serdeczną i rodzinną cześć” – pisał.

– Nastały nowe czasy po zakończeniu II wojny światowej. Wówczas zrozumiałe dla całego świata stało się realne zagrożenie ze strony Rosji, o którym to mówiła Matka Boża w Fatimie w 1917 roku. W odpowiedzi na te słowa Papież Pius XII poświęcił świat i Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, wzywając jednocześnie Episkopaty całego świata, by dokonały podobnego aktu poświęcenia. Polska, szukając ratunku na progu nowych dziejów, zwróciła się zatem ku Niepokalanej. Akt ten jednak, zgodnie ze wskazaniami Prymasa Polski, nie miał być jedynie jednorazowym zrywem – podkreśla ks. Czapla, dodając, że tak się stało, a mianowicie – by akt ten został dokonany z wiarą – poświęciły się Sercu Maryi polskie rodziny, następnie parafie oraz diecezje. – Dopiero wówczas, niczym zwieńczenie całego procesu duchowego przygotowania, 8 września na Jasnej Górze nastąpił akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. „Milion ludzi skupionych tłumnie, tłoczno i ciasno, jeden tuż przy drugim, na jednym placu… głowa przy głowie… morze głów ludzkich… Było razem ponad milion… Był to więc milion ludzi, milion Polaków i Polek, które nie ulękły się niewygód i morderczych warunków […]. I kto na własne oczy oglądał ów milion dusz nieśmiertelnych, ten nigdy tego zapomnieć nie może!” – tak oto pisała prasa katolicka w Polsce o tym wydarzeniu – przypomina kapłan.

Uzupełnić czynem

Dyrektor Sekretariatu Fatimskiego zauważa, że Prymas wzywał nie tylko do poświęcenia, ale również do „uzupełnienia czynem”, a mianowicie, by Polska nie zapomniała o tym jakże ważnym wydarzeniu. Z tej racji przypominano, że wierni powinni podjąć codzienny Różaniec, a zwłaszcza nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Ustalono, że rekolekcje biskupi polscy będą przeżywać corocznie na Jasnej Górze przed 8 września, by w rocznicę dokonywać ponowienia aktu poświęcenia Polski. Wielu biskupów zarządziło, by corocznie ten akt był ponawiany w diecezjach, przynajmniej w świątyniach katedralnych. W wielu kościołach i kaplicach wmurowywano pamiątkowe tablice upamiętniające ten wielki duchowy zryw Polski i fakt poświęcenia Sercu Maryi. Zarządzono, iż nowo wybudowane świątynie będą pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi.

Jednak czymś niezmiernie wymownym, z perspektywy dzisiejszego czasu, było formowanie najmłodszego pokolenia w duchu pierwszych sobót miesiąca. Dzieci z racji przyjęcia po raz pierwszy Komunii Świętej otrzymywały dyplomiki pierwszych sobót miesiąca. Poprzez praktykowanie tego właśnie nabożeństwa miała się pogłębiać wśród polskich dzieci miłość do Eucharystii, jak również świadomość złożonych Sercu Maryi ślubowań. – Aktualnie, gdy ukazuje się nowy podręcznik do katechezy zawierający konspekty lekcji religii dotyczące fatimskich objawień, a zwłaszcza nabożeństwa pierwszych sobót, chciałoby się rzec: jakże cudownie, że Polska pamięta, że stara się być wierna złożonym ślubowaniom. Radość z nowego podręcznika jest tym większa, że jego wydanie zbiega się z tematyką kolejnego roku duszpasterskiego 2014/2015: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Zgodnie z postanowieniem Komisji Duszpasterstwa KEP zostanie w tym czasie przypomniane nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Jakże byłoby cudownie, gdyby te działania były jedynie wstępem do kolejnych i by Polska w ten sposób wypełniła swoje zobowiązania – mówi ks. Czapla.

Małgorzata Pabis

Nasz Dziennik