logo
logo

Zdjęcie: M.Rogińska/ Nasz Dziennik

Nowenna w rodzinach

Wtorek, 23 września 2014 (02:08)

Nowenna pierwszych sobót miesiąca rozpocznie się 4 października br. w diecezji ełckiej. Będzie miała charakter spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w gronie rodzinnym.

Od 21 września 2013 roku do 7 czerwca br. w diecezji ełckiej obraz Matki Bożej Jasnogórskiej nawiedzał wszystkie parafie, domy zakonne, seminarium oraz szpitale. Peregrynacja przebiegała pod hasłem: „Maryjo, bądź nam Przewodniczką w wierze!”. Był to czas wielkiej łaski i znacznego ożywienia religijnego. Dla wielu parafii nawiedzenie było również impulsem do ożywienia wspólnot, ruchów kościelnych i stowarzyszeń. Podtrzymując to religijne ożywienie wiernych, ks. bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, zachęcił wszystkich diecezjan do nowenny dziewięciu pierwszych sobót miesiąca. Nowenna rozpocznie się 4 października tego roku i będzie miała charakter spotkań modlitewno-ewangelizacyjnych w gronie rodzinnym. Nowenna ma stanowić jednocześnie nasze dziękczynienie za dar obecności Matki Bożej w Obrazie Jasnogórskim.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca wszyscy domownicy, o ile to możliwe, zgromadzą się przed rodzinnym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Całemu spotkaniu towarzyszyć będzie publikacja „Rodzina zjednoczona na modlitwie”, którą każda rodzina otrzymała w czasie tegorocznej wizyty duszpasterskiej. Poszczególne spotkania mają pomóc odkryć wartość sakramentów świętych oraz rodziny i parafii. Na każde takie spotkanie został przygotowany program z tekstami do modlitwy, dobrano słowa z Pisma Świętego oraz uwzględniono katechezę na temat sakramentów świętych, rodziny i parafii. Każde takie spotkanie, trwające około godziny, będzie kończyło się Litanią Loretańską, aktem zawierzenia rodziny Matce Bożej i Apelem Jasnogórskim w łączności z Jasną Górą (za pośrednictwem Radia Maryja lub Telewizji Trwam). W czasie nowenny prowadzone w szkołach katechezy i niedzielne homilie będą podejmowały temat siedmiu sakramentów świętych oraz rodziny i parafii.

Doświadczenie pokazuje nam, że najważniejszym miejscem odkrywania i umacniania wiary jest rodzina. To ona stanowi pierwszą szkołę wiary i życia. Dzieci, obserwując zachowania rodziców, próbują ich naśladować. Rodzice dają przykład miłości do Pana Boga i bliźniego. Nowenna pierwszych sobót miesiąca ma pomóc zatroszczyć się o wspólnotowe przeżywanie wiary w rodzinie. Niestety coraz częściej jesteśmy świadkami bardzo niepokojącego zjawiska, które polega na tym, że poszczególni członkowie rodziny żyją wiarą w samotności: brakuje wspólnej modlitwy, nie ma wspólnej Eucharystii, brakuje rozmów na tematy religijne. Coraz częściej ze ścian domów i mieszkań znikają znaki pobożności chrześcijańskiej (krzyże, obrazy Matki Bożej, portrety świętych), które w różny sposób wyrażają wiarę. Ufamy, że nowenna przyczyni się do pogłębienia życia sakramentalnego i pomoże odkryć wartość rodziny i relacji w niej istniejących.

Ks. Jacek Uchan Ełk

Nasz Dziennik