logo
logo

Zdjęcie: citizen.org/ -

ONZ musi interweniować

Środa, 26 kwietnia 2017 (21:13)

W wielu krajach zbierane są podpisy pod petycją do sekretarza generalnego ONZ António Guterresa w sprawie ochrony chrześcijan w Syrii i Iraku. W Polsce podpisy można składać na stronie internetowej stowarzyszenia CitizenGO.

 

Dokument zostanie przekazany sekretarzowi generalnemu ONZ w grudniu. Do tego czasu trzeba zebrać jak największą liczbę podpisów. Wówczas są większe szanse, że inicjatywa nie zostanie odłożona do szuflady, ale sprawą zajmą się różne agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponadto o petycji będą informowane rządy i ambasadorowie akredytowani przy ONZ, co otwiera szansę, że kwestia ochrony chrześcijan w Syrii i Iraku stanie także na forum obrad organizacji.

Podpisy można składać na stronie www.citizengo.org/pl – wystarczy tylko pod treścią petycji wpisać swoje dane osobowe i wysłać przez internet na serwer organizatora akcji. Co ważne, treść petycji była konsultowana z przedstawicielami mieszkańców Syrii i Iraku, więc postulaty w niej zawarte można niejako nazwać planem pokojowym dla obu tych państw.

W poprzednich latach podejmowano już kilka podobnych inicjatyw, np. w 2013 roku zebrano ponad 300 tys. podpisów pod petycją „Ocalić Syrię”, która wzywała ONZ do uznania, że to właśnie chrześcijanie byli wyjątkowo narażeni na niebezpieczeństwo w trakcie kryzysu syryjskiego i wojny w Iraku. Wiele rządów w różnych częściach świata dopiero wtedy dowiedziało się o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.

Obecna petycja ma szansę spowodować, że kwestia losu chrześcijan w Iraku i Syrii stanie się wreszcie ważnym tematem debaty na forum międzynarodowym.


Petycja Do Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych

Obywatele Syrii i Iraku doświadczają ogromnego cierpienia ze względu na trwającą w ich krajach od lat wojnę. Wierzymy, że życie, dobro oraz wolność wszystkich mieszkańców Syrii i Iraku, w tym chrześcijan, powinno być chronione i zagwarantowane. Kościół w tych dwóch krajach odgrywa ważną rolę społeczną od prawie 2 tys. lat. Niestety chrześcijanie nieprzerwanie stanowią cel przemocy i prześladowań. Kościoły chcą być miejscem, gdzie w nadchodzących latach będzie można odnaleźć nadzieję i współczucie, ale potrzebują zmian, które zagwarantują im przyszłość w ich ojczyznach. Nie możemy pozostać obojętni na zagrożenie, wobec którego stoją chrześcijanie oraz inni mieszkańcy Syrii i Iraku. Musimy dać im nadzieję.

Dlatego, w imieniu chrześcijan oraz innych grup religijnych w Syrii i Iraku, prosimy Pana o pośrednictwo, dzięki któremu:

• obecne oraz przyszłe ramy prawne w Syrii i Iraku będą w pełni wspierać i chronić równe i niezbywalne prawa wszystkich obywateli, bez względu na rasę, religię lub inny ich status;

• zostanie zapewniona godna i trwała poprawa warunków życia wszystkich obywateli ze szczególnym uwzględnieniem umożliwienia powrotu uchodźcom oraz przesiedleńcom – w tym także poprzez zapewnienie im odpowiedniego mieszkania, edukacji oraz pracy;

• przywódcy religijni oraz organizacje wyznaniowe zostaną zidentyfikowani oraz wyposażeni w taki sposób, aby mogli odgrywać kluczową i konstruktywną rolę w procesie pojednania i odbudowy społeczeństw Syrii i Iraku.


Podpisz petycję do sekretarza generalnego ONZ – www.citizengo.org/pl

 

 

Krzysztof Losz

Nasz Dziennik