logo
logo

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

Powstrzymajmy prześladowania

Piątek, 22 września 2017 (20:27)

Szacuje się, że na świecie co 6 minut ginie chrześcijanin z powodu wiary w Chrystusa. Możemy zatrzymać ludobójstwo. Internauci zbierają podpisy pod petycją do prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie zainicjowania prac nad przyjęciem przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji ustanawiającej Międzynarodowy Trybunał Karny ad hoc do ścigania zbrodni ludobójstwa ISIS. 

Chodzi o zainicjowanie prac nad przyjęciem przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji ustanawiającej Międzynarodowy Trybunał Karny ad hoc do ścigania zbrodni ludobójstwa ISIS.

Wystarczy podpisać petycję do prezydenta RP w sprawie zainicjowania prac nad przyjęciem przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji ustanawiającej Międzynarodowy Trybunał Karny ad hoc do ścigania zbrodni ludobójstwa ISIS. Petycję znajdziesz TUTAJ. W ciągu kilku dni podpisało ją już ponad 8,5 tys. osób.

W petycji podkreślono m.in., że powołanie takiego Międzynarodowego Trybunału, w celu przeciwdziałania prześladowaniom, powinno być jednym z głównych celów polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. „Głos Polski może stać się powiewem nadziei dla tysięcy chrześcijan i innych prześladowanych wspólnot” – napisał autor petycji prof. Aleksander Stępkowski.

Podczas ostatniego wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ prezydent RP Andrzej Duda zaznaczył, że „szczególnie widocznym problemem jest prześladowanie osób należących do mniejszości religijnych, w tym chrześcijan”.

– Wystąpienie prezydenta daje nadzieję, że ONZ podejmie realne działania w obronie prześladowanych chrześcijan i innych wspólnot religijnych, a zbrodniarze ISIS wreszcie zostaną ukarani. Należy wykorzystać szansę, jaką daje rozpoczynające się w 2018 r. członkostwo naszego kraju w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która ma kompetencje do ustanowienia Międzynarodowego Trybunału do osądzenia zbrodni ludobójstwa popełnianych przez ISIS – podkreśla prof. Aleksander Stępkowski, prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Tłumaczy, że prawo międzynarodowe przewiduje możliwość utworzenia specjalnego trybunału karnego w drodze rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, stwierdzającej ludobójczy charakter przestępstw popełnianych na danym terenie. Co istotne, jurysdykcja takiego Trybunału obejmowałaby wszystkie państwa ONZ i miałaby pierwszeństwo przed właściwością sądów krajowych. Podobne Trybunały utworzone zostały dla osądzenia zbrodni popełnionych m.in. w byłej Jugosławii i Rwandzie.

Instytut Ordo Iuris opracował raport „Persecutions of Christians: Time to React to Genocide”, z którego wynika, że wyznawcy Chrystusa z powodu wyznawanej religii stają się ofiarami mordów, gwałtów, grabieży i wypędzeń z miejsc zamieszkania. Chrześcijanie są prześladowani najbardziej w Syrii, Iraku, Iranie, Sudanie, Korei Północnej, Somalii, Afganistanie, Pakistanie, Jemenie oraz Erytrei. W 2015 r. chrześcijanie byli prześladowani w ponad połowie (128) państw świata. Rocznie w wyniku prześladowań ginie blisko 100 tysięcy wyznawców Chrystusa.

Małgorzata Bochenek

NaszDziennik.pl