logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Z troski o rodzinę

Poniedziałek, 6 października 2014 (02:00)

Dwa intensywne tygodnie słuchania i dialogu będą owocne dzięki modlitwie – powiedział Ojciec Święty Franciszek, rozpoczynając obrady synodu.

 

– W tym przypadku Pan prosi nas, byśmy zatroszczyli się o rodzinę, która od samych początków jest integralną częścią Jego planu miłości do rodzaju ludzkiego – mówił Ojciec Święty podczas Mszy św. inaugurującej III Zgromadzenie Nadzwyczajne Synodu Biskupów. – Zgromadzenia synodu biskupów nie są po to, aby dyskutować o pięknych i oryginalnych ideach, lecz służą doskonaleniu i lepszemu strzeżeniu winnicy Pańskiej oraz współpracy z Bożym planem miłości do swego ludu – przypomniał Ojciec Święty.

Tematem rozpoczętego wczoraj spotkania, które potrwa do 19 października br., są słowa: „Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji”. Uroczystą Mszę św. w bazylice watykańskiej koncelebrowało z Następcą św. Piotra 191 ojców synodalnych, w tym kardynałów, arcybiskupów i biskupów. Warto w tym miejscu dodać, że w rozpoczętym właśnie zgromadzeniu synodalnym biorą udział przewodniczący poszczególnych konferencji Episkopatów, zwierzchnicy Kościołów wschodnich, prefekci watykańskich kongregacji i przewodniczący papieskich komisji, trzech przedstawicieli zakonów, kilkunastu uczestników wyznaczonych przez Papieża, kilkunastu przedstawicieli religii niekatolickich i trzydziestu obserwatorów, w tym kilka małżeństw – ogółem 253 osoby.

Przewodniczącym synodu biskupów jest Ojciec Święty, natomiast przewodniczącymi delegowanymi, których zadaniem będzie prowadzenie obrad, są: ks. kard. André Vingt-Trois – arcybiskup Paryża, ks. kard. Luis Antonio Tagle – arcybiskup Manili i ks. kard. Raymundo Assis – arcybiskup Aparecidy. Relatorem generalnym będzie ks. kard. Péter Erdő – arcybiskup Esztergomu, zaś sekretarzem specjalnym synodu ks. abp Bruno Forte – arcybiskup Chieti-Vasto.

Obrady synodu biskupów odbywać się będą przy drzwiach zam- kniętych, a poszczególne wystąpienia nie będą publikowane w biuletynie prasowym Stolicy Apo- stolskiej. Informacje dotyczące poszczególnych tematów podejmowanych przez ojców synodalnych będą przekazywane dziennikarzom podczas konferencji prasowych organizowanych przez watykańskie biuro prasowe. Jedynym dokumentem synodalnym podanym do wiadomości publicznej będzie orędzie ojców synodalnych, którego publikacja zapowiedziana została na 18 października br.

Sebastian Karczewski

Aktualizacja 29 października 2014 (12:01)

Nasz Dziennik