logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Papież udaje się z pielgrzymką do Bozzolo i Barbiany

Poniedziałek, 19 czerwca 2017 (12:14)

Papież Franciszek uda się we wtorek z pielgrzymką do Bozzolo (w prowincji Mantua i diecezji Cremona) oraz Barbiany (prowincja i diecezja florencka), aby modlić się przy grobach ks. Primo Mazzolari (1890-1959) i ks. Lorenzo Milani (1923-1967). Wizyta ta będzie miała charakter prywatny.

Ks. Primo Mazzolari (1890-1959), znany jako proboszcz z Bozzolo, uważany jest za jedną najważniejszych postaci włoskiego katolicyzmu w pierwszej połowie XX wieku. Jego myśl antycypowała pewne linie II Soboru Watykańskiego, w szczególności w odniesieniu do „Kościoła ubogich”, do wolności religijnej, pluralizmu, dialogu z osobami dalekimi od Kościoła. Był zdecydowanym przeciwnikiem ideologii faszystowskiej i wszelkich form niesprawiedliwości i przemocy (m.in. ukrywał i uratował w czasie wojny wielu Żydów i antyfaszystów).

Ks. Lorenzo Milani (1923-1967) pochodził z zamożnej rodziny w Toskanii. Jego ojciec był agnostykiem, a matka Żydówką. Na skutek problemów związanych z rasistowską ustawą Mussoliniego rodzina przyjęła chrzest w 1939 r. W 1943 r. Lorenzo wstąpił do seminarium duchownego, a w 1947 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Opowiadał się szczególnie za dostępem do oświaty dla ludzi z ubogich warstw społecznych. W Barbianie założył szkołę, która umożliwiła naukę dzieciom z wiosek rozsianych w górskiej okolicy. Był zaangażowany w nauczanie ludzi ubogich, bronił prawa do sprzeciwu sumienia. Był także publicystą i wybitnym pedagogiem.

Ojciec Święty przybędzie do Bozzolo śmigłowcem z Watykanu o godz. 9.00. Po powitaniu z biskupem Cremony Antonio Napolionim oraz burmistrzem uda się do parafii św. Piotra i pomodli się przy grobie ks. Primo Mazzolari oraz skieruje słowo do zgromadzonych w kościele wiernych.

Następnie o 10.30 Papież wyruszy w drogę do miejscowości Barbiana, gdzie zostanie około 11.15 powitany przez arcybiskupa Florencji, kard. Giuseppe Betoriego oraz burmistrza. Kolejnym etapem jego podróży będzie miejscowy cmentarz i modlitwa przy grobie ks. Lorenzo Milaniego z okazji 50. rocznicy śmierci tego kapłana. W kościele spotka się z uczniami ks. Milaniego, a w ogrodzie przy plebanii skieruje słowo do zgromadzonych osób. Około 13.15 Franciszek powróci do Watykanu.

RP, KAI

Aktualizacja 31 października 2017 (15:48)

NaszDziennik.pl