logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Instrukcja o relikwiach

Wtorek, 19 grudnia 2017 (15:09)

Nową instrukcję Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o autentyczności i przechowywaniu relikwii opublikowano w Watykanie. Dokument przedstawia postępowanie kanoniczne dla zweryfikowania autentyczności relikwii i zapewnienia ich właściwego przechowywania.

Instrukcja zaznacza, że relikwie nie mogą być wystawiane dla uczczenia przez wiernych bez odpowiedniego zaświadczenia władz kościelnych, gwarantującego ich autentyczność. Trzeba je dobrze chronić i czcić w duchu religijnym, unikając wszelkich form zabobonnych czy nielegalnego handlu.

Instrukcja przypomina, że choć kult publiczny należy się tylko relikwiom świętych i błogosławionych, to i szczątki Sług Bożych, którzy nie zostali jeszcze wyniesieni do chwały ołtarzy, zaleca otaczać szacunkiem i troską. Zajmując się nimi, biskup diecezji, w której się znajdują, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie zarówno Stolicy Apostolskiej, jak i spadkobierców danych Sług Bożych, których przed beatyfikacją ma poprosić o darowanie relikwii Kościołowi aktem prawnym uznawanym przez władze świeckie i kościelne. W dokumencie podkreśla się, że bezwzględnie zakazana jest sprzedaż relikwii czy ich wystawianie w nieodpowiednich miejscach.

Nowy watykański dokument skierowany jest do biskupów i tych, którzy uczestniczą w procedurach dotyczących relikwii błogosławionych i świętych czy też doczesnych szczątków Sług Bożych.

Sebastian Karczewski

NaszDziennik.pl