logo
logo

Zdjęcie: Alessandro Bianchi/ Reuters

Znak dla świata

Poniedziałek, 15 października 2018 (04:00)

Kanonizacja Papieża Pawła VI podkreśla wartość czystości, wiernej miłości małżeńskiej i zasad moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego

W czasie ogromnego zagubienia prawdziwych wartości i postępującego degradowania życia małżeńskiego i rodzinnego cały świat otrzymał wczoraj wzór Papieża Pawła VI, którego prorocze nauczanie w dziedzinie godności i zasad moralnych w sferze przekazywania życia ludzkiego nadal może uchronić świat od zupełnego chaosu.

Ojciec Święty Franciszek, ogłaszając Pawła VI świętym, przypomniał nam o powszechnym powołaniu do świętości. Drogowskazem na tej drodze jest nauczanie św. Papieża zawarte m.in. w encyklice „Humanae vitae”.

– Jego nauczanie zawarte w encyklice o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego pozostaje niezmiennie aktualne – podkreśla w rozmowie z „Naszym Dziennikiem ks. dr Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. – Encyklika powstała w czasie, gdy rewolucja obyczajowa lat 60. promowała tzw. wolną miłość, rozwiązłość seksualną, negację zasad i norm moralnych, gdy dążono do odrzucenia Boga i podważenia autorytetu Kościoła. Widzimy, że to wszystko jest obecne również w czasach współczesnych – wskazuje.

Kapłan zwraca uwagę, iż poprzez kanonizację Pawła VI zostaje przypominane jego nauczanie. – A wskazywał on, że zgodnie z nauką Kościoła każde działanie antykoncepcyjne jest złem. Uczył, że antykoncepcja to selektywne traktowanie człowieka, fałszowanie miłości małżeńskiej, brak odpowiedzialności w wymiarze rodzicielstwa, co prowadzi też do nieposzanowania życia ludzkiego od poczęcia – podkreśla ks. Gałuszka.

W homilii kanonizacyjnej Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że Paweł VI w trudzie i pośród niezrozumienia świadczył z zapałem o pięknie i radości całkowitego naśladowania Jezusa. Wskazywał, że Chrystus zachęca i nas dzisiaj, abyśmy powrócili do źródła radości, którym jest spotkanie z Nim. Nawoływał do odważnej decyzji pójścia za Nim, aby podjąć Jego drogę. – Święci przemierzyli tę drogę. Paweł VI uczynił to, idąc za przykładem apostoła, którego imię przyjął. Podobnie jak on poświęcił życie dla Ewangelii Chrystusa, przekraczając nowe granice i stając się Jego świadkiem w głoszeniu i dialogu, prorokiem Kościoła wychodzącego, patrzącego na dalekich i troszczącego się o ubogich – powiedział w homilii Papież.

 

Drogi Czytelniku,

cały artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej ”Naszego Dziennika„.

Zapraszamy do zakupu w sklepie elektronicznym

Małgorzata Bochenek

Nasz Dziennik