logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Otoczyć wszystkie sprawy Różańcem

Środa, 6 października 2021 (11:11)

Aktualizacja: Środa, 6 października 2021 (11:23)

Do otoczenia modlitwą różańcową wizyty biskupów polskich „ad limina Apostolorum” zachęcił Papież Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów polskich. Jutro przypada wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. Jej orędownictwu i waszej modlitwie polecam rozpoczętą w poniedziałek wizytę biskupów z Polski „ad limina Apostolorum”. Niech pielgrzymowanie waszych pasterzy do grobu apostoła Piotra przyniesie obfite ewangeliczne owoce w ich posłudze dla duchowego dobra Kościoła w Polsce. Odmawiając Różaniec, zawierzajcie Najświętszej Dziewicy Królowej wasze „dziś” i „jutro”. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku ks. prał. Sławomir Nasiorowski z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej katechezie podejmujemy kwestię wolności chrześcijańskiej. Święty Paweł przypomniał w Liście do Galatów, że „ku wolności wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1). Opiera się ona na dwóch filarach: na łasce Pana Jezusa i na prawdzie. Wolność od niewoli grzechu, którą otrzymali Galaci – a także i my – wypłynęła z krzyża Chrystusa. To szczególny dar, owoc męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Wydarzenie, w którym człowiek został ogołocony z wszelkiej wolności, czyli śmierć, stała się źródłem wolności. Pan Jezus zapowiedział to w słowach: mam moc oddać życie i mam moc je znów odzyskać; nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję (por. J 10,17-18). Wydając się na śmierć, realizuje swoją pełną wolność. Wie, że tylko w ten sposób może zyskać życie dla wszystkich. Drugim filarem wolności jest prawda. Jest nią Chrystus, który nam objawia Miłość Boga, przemienia nasze życie i kieruje ku dobru. Aby być prawdziwie wolnymi, musimy otworzyć serca na dar Bożej prawdy. Musi nas ona niepokoić, stawiać nam pytania, abyśmy mogli coraz głębiej wnikać w to, kim naprawdę jesteśmy. Musimy mieć świadomość, że poszukiwanie wolności i prawdy to zadanie na całe życie.

W dzisiejszej audiencji udział wzięli między innymi pielgrzymi: z parafii św. Wawrzyńca w Jabłowie (diec. pelplińska), z biura podróży PS Travel Polska z Gniezna, z biura podróży Patron-Travel z Warszawy, a także pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

APW, KAI

NaszDziennik.pl