logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Maurizo Brambatti/ PAP/EPA

Ojciec Święty do Polaków

Środa, 20 kwietnia 2022 (10:43)

Aktualizacja: Środa, 20 kwietnia 2022 (10:48)

Dziękuję wam za miłosierdzie wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce zastali otwarte drzwi i hojne serca – powiedział Papież, pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej.

Oto słowa Ojca Świętego:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Chrystus uczy nas, że człowiek nie tylko doświadcza Bożego miłosierdzia, ale także jest powołany, aby okazywał je swoim bliźnim. Szczególnie dziękuję wam za miłosierdzie wobec tak licznych uchodźców z Ukrainy, którzy w Polsce zastali otwarte drzwi i hojne serca. Niech Bóg wynagrodzi was za waszą dobroć. Z ufnością módlmy się do Chrystusa Miłosiernego także za osoby starsze, chore i doświadczone cierpieniem. Niech zmartwychwstały Chrystus ożywi w nas nadzieję i ducha wiary. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streścił po polsku o. Łukasz Sośniak SJ z Radia Watykańskiego:

Dzisiaj podejmujemy rozważanie dotyczące podeszłego wieku, naznaczonego w szczególny sposób doświadczeniem słabości i cierpienia. Osobom starszym jesteśmy winni cześć, wdzięczność i szacunek, by w ten sposób okazać im i odwzajemnić miłość, którą darzyli nas przez całe życie. Ma ona swoje odniesienie do przykazania Bożego: „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Nie chodzi w nim tylko o naszych rodziców, ale o wszystkie starsze osoby. Zastanówmy się nad szczególną odmianą miłości, jaką jest cześć dla tych osób. Wiemy, że niekiedy może jej zabraknąć, na przykład w kwestii opieki nad chorymi, którzy są zależni od innych, w sferze niesionej im pomocy czy w zapewnieniu im stosownego utrzymania. Brakuje czci, kiedy słabość człowieka jest wytykana, krytykowana, a nawet karana, tak jakby była winą, gdy zagubienie i niedołężność stają się pretekstem do drwin i agresji. Lekceważenie czy pogarda okazywane osobom starszym urągają w rzeczywistości i hańbią nas wszystkich. Pomimo licznych świadczeń materialnych, jakie bogate i dobrze zorganizowane społeczeństwa zapewniają ludziom w podeszłym wieku, w przywracaniu tej szczególnej formy miłości, jaką jest cześć, wydaje się, że wciąż jesteśmy na początku drogi. Musimy zrobić wszystko, aby zapewnić osobom starszym lepsze wsparcie. Zacznijmy od takiego wychowywania młodych, aby rozumieli oni poszczególne etapy życia człowieka, by mieli na uwadze szacunek wobec osób starszych.

W dzisiejszej audiencji wzięli udział pielgrzymi z parafii św. Matki Teresy z Kalkuty z Kamionek (archidiecezja poznańska) oraz pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy.

AB, KAI

NaszDziennik.pl