logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: M.Borawski/ Nasz Dziennik

Czarny dym nad Kaplicą Sykstyńską

Wtorek, 12 marca 2013 (19:59)

Aktualizacja: Wtorek, 12 marca 2013 (20:37)

Zakończyło się pierwsze głosowanie podczas rozpoczętego dziś konklawe, na którym kardynałowie wybierają Następcę św. Piotra. Z komina umiejscowionego na Kaplicy Sykstyńskiej wydobył się czarny dym oznaczający, że kardynałowie elektorzy nie wybrali nowego Papieża.

Czarny dym obwieszcza, że żaden z kardynałów nie otrzymał 2/3 wszystkich głosów, czyli nie zyskał poparcia 77 elektorów.

Przed południem wszyscy kardynałowie uczestniczyli w bazylice watykańskiej we Mszy św. tzw. pro eligendo Papa, sprawowanej w intencji wyboru nowego Papieża. Eucharystii przewodniczył ks. kard. Angelo Sodano, dziekan Kolegium Kardynalskiego. O godz. 16.45 rozpoczęła się procesja 115 kardynałów elektorów, którzy przeszli z Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie złożyli przysięgę i zaczęli pierwsze głosowanie.

Wśród elektorów jest czterech Polaków: ks. kard. Stanisław Dziwisz, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. kard. Kazimierz Nycz i ks. kard. Stanisław Ryłko.

Szczegółowe rozporządzenia dotyczące organizacji i przebiegu konklawe znajdują się w Konstytucji Apostolskiej „Universi dominici gregis” o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymu, ogłoszonej przez Ojca św. Jana Pawła II w 1996 roku.

Jako wierni pamiętajmy, by otoczyć swą modlitwą o światło Ducha Świętego księży kardynałów, by oświeceni łaską Bożą dokonali dobrego wyboru Następcy św. Piotra.

Jutro o godz. 8.15 w Kaplicy Paulińskiej rozpocznie się Msza św. koncelebrowana, w której będą uczestniczyli wszyscy kardynałowie elektorzy. Tuż po niej, około godz. 9.30, zaplanowano wejście do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie odbędzie się kolejne głosowanie wybierające następcę Ojca Świętego Benedykta XVI, który zrezygnował z piastowanego urzędu w dniu 28 lutego br.

Poprzedzi je odmówienie brewiarzowej modlitwy w ciągu dnia. Po godz. 12.00 z komina na Kaplicy Sykstyńskiej kolejny raz wydostanie się dym, którego kolor poinformuje świat o decyzji kardynałów. Jeśli po porannych głosowaniach nie zostanie wybrany Następca św. Piotra, to kolejne posiedzenie zaplanowane jest na godz. 16.50. Dymu należy spodziewać się po godz. 19.00.

Izabela Kozłowska

NaszDziennik.pl