logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: ANGELO CARCONI/ PAP/EPA

Franciszek powierzył świat Duchowi Świętemu

Niedziela, 28 maja 2023 (11:38)

Aktualizacja: Niedziela, 28 maja 2023 (12:46)

Papież podkreślił, że Słowo Boże dzisiejszej liturgii ukazuje Ducha Świętego działającego w świecie.

„Duchu Święty, Duchu Jezusa i Ojca, niewyczerpalne źródło harmonii, Tobie powierzamy świat, Tobie poświęcamy Kościół
i nasze serca. Przyjdź, Duchu Stworzycielu, harmonio ludzkości, odnów oblicze ziemi. Przyjdź, Darze nad darami, harmonio Kościoła, spraw, abyśmy byli zjednoczeni w Tobie. Przyjdź, Duchu przebaczenia, harmonio serca, przemień nas tak, jak Ty potrafisz, przez Maryję” – modlił się Papież podczas Mszy św. sprawowanej w uroczystość Zesłania Ducha Świętego w bazylice watykańskiej.
 
Mówiąc o działaniu Ducha Świętego w świecie stworzonym, Franciszek wskazał, że jest On Tym, który na początku i przez cały czas sprawia, iż rzeczywistości stworzone przechodzą od zamieszania do harmonii, kieruje biegiem dziejów i odnawia oblicze ziemi. Czyni to nie przez zmianę rzeczywistości, lecz przez jej harmonizację. Papież przypomniał o toczących się wojnach i konfliktach. Zaznaczył, że naszą wrogość podsyca duch podziału, diabeł, którego imię oznacza „dzielący”. „Oto zatem Pan w kulminacyjnym momencie swojej Paschy, w kulminacyjnym momencie zbawienia, zsyła na stworzony świat swojego dobrego Ducha, Ducha Świętego, który przeciwstawia się duchowi dzielącemu, bo jest harmonią, Duchem jedności, który przynosi pokój. Przyzywajmy Go każdego dnia dla naszego świata!” – zaapelował Ojciec Święty.

Mówiąc następnie o działaniu Ducha Świętego w Kościele, Franciszek podkreślił, że w obliczu wielkiej różnorodności darów jego członków Duch Święty także i tutaj je harmonizuje. Odnosząc się do wielości języków, Papież zauważył: „nie tworzy więc jednego języka dla wszystkich, nie zaciera różnic, kultur, ale harmonizuje wszystko, nie ujednolicając, nie uniformizując”. Czyni to przez doświadczenie tej samej miłości Boga, zaprasza nas do doświadczenia zadziwienia Jego miłością i darami obecnymi w innych. „Widzieć każdego brata i siostrę w wierze jako część tego samego ciała, do którego ja należę: oto harmonijne spojrzenie Ducha, to droga, którą nam wskazuje!” – powiedział Ojciec Święty.

Odnosząc się do toczących się prac synodu, Franciszek podkreślił, że musi on być „podążaniem według Ducha: nie parlamentem, by domagać się praw i potrzeb zgodnie z programem świata, nie okazją, by iść tam, gdzie nas poniesie wiatr, ale okazją, by być uległym wobec tchnienia Ducha. Postawmy Ducha Świętego na początku i w sercu prac synodalnych, twórzmy harmonię w Kościele!”- zaapelował.

Papież zwrócił uwagę, że tylko Duch Święty wprowadza harmonię do serca. „Jeśli chcemy harmonii, szukajmy Jego, a nie światowych rzeczy. Przywołujmy codziennie Ducha Świętego, rozpoczynajmy każdy dzień od modlitwy do Niego, stańmy się Mu ulegli!” – zachęcił. Zaproponował zastanowienie się nad naszą relacją do Ducha Świętego. „Nie traćmy czasu na krytykowanie innych i gniewanie się na siebie, ale przyzywajmy Ducha” – nawoływał.

JG, KAI

NaszDziennik.pl