logo
logo

Zdjęcie: flickr_J L C A_CC2.0/ -

Odpusty na ŚDM

Wtorek, 9 lipca 2013 (20:49)

 Specjalny dekret w sprawie przyznanych przez Ojca Świętego Franciszka odpustów dla uczestników 28. Światowych Dni Młodzieży wydała Penitencjaria Apostolska.

Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się w poniedziałek, 22 lipca br., i potrwają do 29 lipca br. Tegorocznym organizatorem jest Rio de Janeiro.

Pierwszy ich rodzaj to odpust zupełny. Można go uzyskać raz dziennie pod zwyczajnymi warunkami odbycia spowiedzi sakramentalnej, przyjęcia Komunii św. oraz pomodlenia się w intencjach Ojca Świętego – wyjaśnia Radio Watykańskie.

Odpust zupełny – przypomina Penitencjaria Apostolska – mogą ofiarować w intencji własnej bądź zmarłych wierni „prawdziwie skruszeni, którzy pobożnie wezmą udział w nabożeństwach i skupieniach, jakie odbędą się w Rio de Janeiro”.

Inną możliwością uzyskania odpustu zupełnego, tym razem dla osób niemogących brać bezpośredniego udziału w Światowych Dniach Młodzieży, jest duchowe uczestnictwo w tych wydarzeniach za pośrednictwem środków przekazu.

Watykańska rozgłośnia dodaje, że w czasie dni młodzieży w Rio de Janerio będzie można otrzymać także odpust cząstkowy. Aby tak się stało, w czasie wspomnianych wydarzeń należy szczerze się pomodlić, „odmawiając na zakończenie oficjalną modlitwę Światowych Dni Młodzieży wraz z wezwaniami do Matki Bożej z Aparecidy i innych świętych patronów tego spotkania”, ofiarując te modlitwy w intencji młodzieży, o umocnienie jej wiary i świętość życia. Penitencjaria Apostolska zachęca też duszpasterzy, by proponowali wiernym modlitwy o dobry przebieg Światowych Dni Młodzieży.

IK

NaszDziennik.pl