logo

Papież zmienił zasady dot. kierownictwa w ruchach

Piątek, 11 czerwca 2021 (13:08)
Aktualizacja: Piątek, 11 czerwca 2021 (13:20)
Maksymalnie pięcioletnia kadencja na stanowisku kierowniczym i nie więcej, niż 10 lat w gremium zarządzającym na poziomie międzynarodowym – to najdłuższy okres na jaki mogą zostać wybrani międzynarodowi przełożeni ruchów i wspólnot zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską.
 
Dekret w tej sprawie opublikowała dziś watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Celem dokumentu jest wspieranie zdrowej rotacji na międzynarodowym szczeblu funkcji kierowniczych w ruchach i stowarzyszeniach. Jak czytamy w nocie wyjaśniającej, opublikowanej przez Watykan razem z dekretem, „brak granic dla mandatu kierowniczego sprzyja często, u osób powołanych do zarządzania, formom zawłaszczania charyzmatu, personalizmowi, centralizacji funkcji, a także przejawom autoreferencyjności, które łatwo prowadzą do poważnych naruszeń godności osobistej i wolności, a nawet do rzeczywistych nadużyć”.

Zgodnie z dekretem, który wejdzie w życie trzy miesiące po dzisiejszej promulgacji, z limitu tego mogą zostać zwolnieni fundatorzy ruchów i stowarzyszeń, jeśli ich obecność odgrywa kluczową rolę w danym ruchu, czy stowarzyszeniu. Wytyczne zawarte w dekrecie nie dotyczą też moderatorów, którzy mogą pełnić swoją funkcję „niezależnie od lat spędzonych już na innym stanowisku w centralnym organie zarządzającym na poziomie międzynarodowym” i którzy mogą zająć inne stanowisko w organie centralnym po upływie dziesięciu lat pełnienia funkcji moderatora. Sam dekret ma moc wsteczną, dlatego też ruchy i stowarzyszenia, których kierujący nie spełniają nowych wytycznych, będą mieli 24 miesiące na przeprowadzenie stosownych wyborów i zmian na tych stanowiskach – licząc od daty wejścia w życie watykańskiego dokumentu.

„Doświadczenie pokazało, że zmiana pokoleniowa w organach zarządzających polegające na rotacji obowiązków kierowniczych, przynosi wielkie korzyści dla żywotności stowarzyszenia: jest okazją do twórczego wzrostu i bodźcem do wkładu w formację; ożywia wierność charyzmatowi; nadaje oddech i skuteczność interpretacji znaków czasu; zachęca do nowych i aktualnych sposobów działalności misyjnej” – czytamy w opublikowanych dziś dokumentach.

APW, KAI