logo

Bąków: Poświęcenie dzwonu im. św. Jana Pawła II

Niedziela, 2 kwietnia 2023 (11:30)
Aktualizacja: Niedziela, 2 kwietnia 2023 (11:39)
„Niech głos dzwonu będzie silniejszy od wszelkich ataków mających na celu podważyć autorytet Papieża
z rodu Polaków” – powiedział ks. bp Piotr Greger, który w Bąkowie na Śląsku Cieszyńskim pobłogosławił dziś 420-kilogramowy dzwon noszący imię zmarłego 18 lat temu św. Jana Pawła II.
 
Hierarcha, przypominając o rozpoczynającym się dziś Wielkim Tygodniu, zauważył, że człowiekowi łatwiej uwierzyć w Boga uciszającego burzę na jeziorze czy wyprowadzającego z grobu Łazarza niż w Boga umierającego na krzyżu jak złoczyńca.

„Łatwiej nam zaakceptować Boga triumfującego niż Tego, który – w ludzkich kategoriach myślenia – ponosi dotkliwą klęskę” – zaznaczył. Według biskupa pomocniczego diecezji bielsko-żywieckiej w centrum dramatu opuszczonego, zdradzonego i cierpiącego Mistrza zawsze pozostaje Dobra Nowina: „Jezus Chrystus, który rozświetla wszelkie ciemności tego świata”.

„Niech głos dzwonu będzie silniejszy od wszelkich ataków, nierzadko bardzo agresywnych, pełnych nienawiści
i wrogości, mających na celu podważyć autorytet Papieża
z rodu Polaków. To jest zaplanowany zamach wobec wielkiej spuścizny nauczania Jana Pawła II, której osią
jest prawda o wielkości i godności człowieka” – wskazał celebrujący Eucharystię w parafialnym kościele.

Przypomniał, że św. Jan Paweł II swoje nauczanie rozpoczął od środowych katechez w czasie audiencji generalnych, które odwoływały się do biblijnych korzeni człowieczeństwa. Zdaniem hierarchy bogate nauczanie Papieża Polaka można zamknąć jednym zdaniem wziętym
z jego encykliki „Redemptor hominis”: „Człowiek jest pierwszą drogą, po której winien kroczyć Kościół
w wypełnianiu swego posłannictwa, jest pierwszą
i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną
przez samego Chrystusa”.

„Papież z rodu Polaków uczył nas mądrego korzystania
z daru wolności, roztropnego dokonywania wyborów
na płaszczyźnie sumienia, odpowiedzialnego opowiadania się zawsze po stronie Jezusa” – podsumował.

APW, PAP