logo

Watykan: Nowy arcybiskup Florencji

Czwartek, 18 kwietnia 2024 (13:25)
Aktualizacja: Czwartek, 18 kwietnia 2024 (13:40)

Ojciec Święty przyjął rezygnację z rządów pasterskich archidiecezją Florencji (Włochy)
złożoną przez 77-letniego ks. kard. Giuseppe Betoriego i mianował jego następcą ks. Gherardo Gambellego, duchownego tejże archidiecezji, dotychczas proboszcza parafii Madonna della Tosse we Florencji, a w latach 2011-2023 misjonarza
w Czadzie w Afryce – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ksiądz arcybiskup-nominat Gherardo Gambelli urodził się 23 czerwca 1969 r. w Viareggio w prowincji i archidiecezji Lucca, a 2 czerwca 1996 r. został wyświęcony na kapłana archidiecezji florenckiej.

Uzyskał licencjat kanoniczny z teologii biblijnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (2000) oraz doktorat na Wydziale Teologicznym Włoch Środkowych. Jednocześnie pracował w duszpasterstwie parafialnym.

W latach 2011-2022 był kapłanem fidei donum w Czadzie, gdzie obok pracy duszpasterskiej był także wykładowcą w Narodowym Wyższym Seminarium Duchownym Saint Luc w Bakara i kapelanem więzienia w stolicy kraju, Ndżamenie. Był ponadto odpowiedzialnym za duszpasterstwo młodzieży oraz kapelanem więziennym
w Wikariacie Apostolskim Mongo (2018-2022). W latach 2019-2022 pełnił również funkcję wikariusza generalnego.

Po powrocie do Florencji, od 2023 r. był proboszczem jednej z tamtejszych parafii.

EKO, KAI