logo

Uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli

Środa, 15 maja 2013 (10:00)

Jutro odbędą się uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli – patrona Polski i archidiecezji warszawskiej. Tego dnia metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz będzie przewodniczył nabożeństwu w sanktuarium narodowym św. Andrzeja Boboli w Warszawie.

W 2002 roku – zaraz po tym, jak Stolica Apostolska wyraziła zgodę, aby św. Andrzej Bobola został patronem Polski – biskupi napisali w liście do wiernych: „Święty Andrzej Bobola jest patronem ewangelizacji w trudnych czasach. Odzyskana dziś wolność polityczno-społeczna stanowi ciągłe wyzwanie i wymaga pogłębienia przez odnowę religijną i moralną. Potrzebujemy duchowego odrodzenia, zarówno w obliczu podziałów, ujawnionych po upadku komunizmu, jak i w perspektywie nowej ewangelizacji jednoczącej się Europy”.

Św. Andrzej Bobola jest czwartym patronem Polski. Już od wieków naszej Ojczyźnie patronują męczennicy – święci biskupi: Wojciech i Stanisław oraz jezuicki zakonnik św. Stanisław Kostka.

Wcześniej – decyzją Stolicy Apostolskiej z 1992 roku – św. Andrzej Bobola został ustanowiony głównym patronem metropolii warszawskiej, do której należą: archidiecezja warszawska oraz diecezje: warszawsko-praska, łowicka i płocka. Decyzja ta została ogłoszona 17 maja 1992 roku.

Andrzej Bobola został beatyfikowany w 1853 r. przez Papieża Piusa IX, a kanonizacji dokonał Pius XI w 1938 roku. Tego samego roku jego relikwie zostały sprowadzone z Rzymu do Polski, gdzie zostały złożone pod ołtarzem w kościele Księży Jezuitów w Warszawie przy ul. Rakowieckiej.

MM, PAP