logo

Ks. abp Depo: Media powinny też formować

Niedziela, 21 września 2014 (08:16)

Dziennikarze, zgodnie ze swoim sumieniem, powinni opierać się siłom nacisku, które chcą, by przystosowali prawdę do oczekiwań właścicieli mediów czy władzy politycznej – podkreśla przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP ks. abp Wacław Depo.

W przesłaniu skierowanym do mediów z okazji obchodzonego w dzisiaj w Polsce Dnia Środków Społecznego Przekazu ks. abp Depo zwraca uwagę na to, że media powinny nie tylko informować odbiorców, lecz również ich formować, czyli „poniekąd wychowywać odpowiednimi treściami przekazu dziennikarskiego”.

Hierarcha przypomniał słowa Jana Pawła II o tym, że świat środków społecznego przekazu powinien wiernie pełnić swoją funkcję, służąc prawdzie, wolności i temu, by w każdym człowieku rozwijało się pełne człowieczeństwo. „Wolność oderwana od prawdy o człowieku wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy” – wyjaśnił słowa Papieża ks. abp Depo.

W tym roku hasłem Dnia Środków Społecznego Przekazu są słowa Papieża Franciszka: „Przekaz w służbie autentycznej kultury spotkania”. „W tym świecie media mogą nam pomóc poczuć się bliżsi jedni drugich, tworząc odnowione poczucie jedności ludzkiej rodziny, które pobudza do solidarności i do poważnego zaangażowania na rzez bardziej godnego życia. Dobry przekaz pomaga nam zbliżyć się do siebie i lepiej poznawać się wzajemnie, coraz bardziej jednoczyć. Dzielące nas mury mogą zostać obalone jedynie wówczas, gdy jesteśmy gotowi słuchać siebie nawzajem i uczyć się jedni od drugich” – napisał w orędziu na tegoroczne obchody Franciszek.

Nawiązując do orędzia, ks. abp Depo podkreślił, że według Papieża „w tym świecie, rozdartym podziałami, media mogą dopomóc, by ludzie poczuli się bliżej siebie nawzajem, pobudzając ich do solidarności i poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego życia”.

Ksiądz arcybiskup Depo, zaznaczając rolę mediów w formowaniu społeczeństwa w duchu prawdy i wolności, wyraził wdzięczność wszystkim, którzy w sposób odpowiedzialny traktują swą medialną misję społeczną, rzetelnie informując i formując odbiorców. Szczególne słowa uznania hierarcha skierował do ludzi mediów katolickich, które w trudnych dla wiary katolickiej czasach czynią wiele dla wychowania odbiorców w wierze, przekazując i wyjaśniając nauczanie Kościoła.

AN, PAP

Aktualizacja 21 września 2014 (13:05)