logo
logo

Pielgrzymka szlakiem narodowych świętych, wieszczów i sanktuariów

KOWNO / WILNO / MIŃSK

8 września 2017 r.
piątek
godz. 22.00

zdjęcie

Zdjęcie: H.Kotowski/ Licencja: CC BY 3.0/ Wikipedia


Kustosz sanktuarium w Krzeszowie ks. Marian Kopko zaprasza na autokarową pielgrzymkę szlakiem narodowych świętych, wieszczów i sanktuariów: 

Krzeszów – Głogów – Gietrzwałd – Kowno – Wilno – Lida – Mińsk – Grodno – Szymanów – Niepokalanów

Plan Pielgrzymki:

8 września 2017 (piątek) – Zbiórka grupy w Krzeszowie i wyjazd autokaru o godz. 22.00 (parking przy sanktuarium w Krzeszowie)

9 września (sobota) – Zbiórka grupy w Głogowie godz. 00.30 (parking przy kościele NMP Królowej Polski w Głogowie) – przejazd z postojami do Gietrzwałdu; Msza
św. oraz nawiedzenie sanktuarium – jedynego na ziemiach polskich, gdzie objawiła się Matka Boża (od 27 czerwca do 16 września 1877 roku) w 140. rocznicę objawień! Przejazd na nocleg w okolicy Suwałk. Obiadokolacja

10 września (niedziela) – Śniadanie – przejazd do Kowna; Starówka, zamek i rzeka Niemen. Msza św. w Pożajściu u Sióstr Kazimierzanek. Przyjazd do Wilna – obiadokolacja, wieczorny spacer – Wilno (by Wight). Nocleg

11 września (poniedziałek) – Śniadanie – Spacer po Wilnie szlakiem wiary i oczami wieszczów. Msza św. w Ostrej Bramie. Cmentarz Na Rossie. Obiadokolacja. Nocleg

12 września (wtorek) – Śniadanie – Przejazd do Troków – Zamek Witolda i tradycje Karaimów. Przejazd do Solecznik – wizyta w polskim kościele – Msza św. Wizyta na cmentarzu, gdzie Adam Mickiewicz oglądał obrzęd Dziadów. Przejazd na przejście graniczne z Białorusią. Przejazd do Lidy – po drodze miejsce schadzek młodego wieszcza z Marylą Wereszczakówną. Obiadokolacja. Nocleg

13 września (środa) – Śniadanie w Lidze. Krótkie zwiedzanie Lidy – Msza św. w polskim kościele, przejazd do Iwie – miasta z pomnikiem czterech wielkich religii oraz wyznań, wizyta u Tatarów pielęgnujących tradycje II Rzeczypospolitej. Przejazd do Mińska po drodze Iwieniec – silny ośrodek kultury polskiej. Zwiedzanie centrum Mińska i nawiedzenie katedry katolickiej. Obiadokolacja. Nocleg

14 września (czwartek) – Śniadanie. Przejazd do Miru lub do Nieświeża. Uwaga! Z przyczyn logistycznych będzie zwiedzana tylko jedna rezydencja Radziwiłłów. Przejazd do Nowogródka – Msza św. w polskim kościele – muzeum – Dom Wieszcza. Przejazd do Grodna – obiadokolacja – nocleg – wieczorne wyjście na miasto nad Niemnem; Zamek, gdzie odbył się Sejm Niemy

15 września (piątek) – Śniadanie. Msza św. w katedrze w Godnie. Szlakiem Elizy Orzeszkowej. „Nad Niemnem” – wyjazd nad Niemen do Bohatyrowicz. Wyjazd nad Jezioro Świteź. Jeżeli poprzedniego dnia nie uda się tam zatrzymać! Po południu rejs statkiem po Niemnie. Obiadokolacja. Nocleg

16 września (sobota) – Śniadanie. Wyjazd z Grodna i przejazd do Starych Wasyliszek (dom młodości Czesława Niemena oraz Szczuczyna) – Msza św. w polskim kościele – miejsce pamięci Nowogródzkiego Zgrupowania AK i śmierci mjr. „Ponurego”, bohatera z Gór Świętokrzyskich. Przejazd do Polski – nawiedzenie Szymanowa. Przejazd do Niepokalanowa. Późna obiadokolacja. Nocleg

17 września (niedziela) – Śniadanie. Nawiedzenie i zwiedzanie sanktuarium w Niepokalanowie. Msza św. Obiad i wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie pielgrzymki w Głogowie i Krzeszowie


Świadczenia: 8 noclegów, 8 śniadań i obiadokolacji, 1 obiad w Niepokalanowie

Przejazd autokarem, opieka pilota, przewodnicy w wybranych miejscach i krajach. Opieka duszpasterska (każdego dnia Msza św.)

Cena pielgrzymki: 700 zł (PLN) plus 280 euro oraz 30 euro na wizę białoruską i bilety wstępu

Telefon do kustosza w Krzeszowie: 75 742 35 92