logo
logo

XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

WROCŁAW

28 lutego 2019 r.
poniedziałek

zdjęcie

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik


Serdecznie  zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. 

Tegoroczne eliminacje obejmują: Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian wraz z wstępami, przypisami i słownikiem pojęć. Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. 

Zgłoszenia szkół ponadgimnazjalnych są przyjmowane poprzez stronę internetową: www.okwb.pl. Rejestracji placówek mogą dokonać katecheci w terminie do 28 lutego 2019 r. Pierwszy etap konkursu odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach
13 marca 2019 r.

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Największą nagrodą jest jednak spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili zeń życiowy drogowskaz.