logo
logo

Modlitwa wdzięczności mieszkańców ziemi chełmskiej

CHEŁM

2 kwietnia, godz. 21.00

zdjęcie

Zdjęcie: / Inne


Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.00 przed pomnikiem św. Jana Pawła II w Chełmie przy
pl. Niepodległości. 

Program:

godz. 21.00 Apel Jasnogórski, modlitwa różańcowa

godz. 21.37 Błogosławieństwo 

Organizatorzy zachęcają do przyniesienia ze sobą flag
i świec.