logo

Nierozerwalna istota małżeństwa. Calgary, cz.1


Od 22 do 26 marca 2015 r. ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego głosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii kanadyjskiej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Głównym tematem pierwszej homilii było małżeństwo i rodzina. Calgary, cz. 1, 23 marca 2015 r.

Sobota, 18 kwietnia 2015 (20:22)