logo

Doskonałość wypływająca z łaski, Calgary, cz. 10


Od 22 do 28 marca ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, głosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii kanadyjskiej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Ks. prof. Guz siódmego dnia rekolekcji podczas drugiej homilii kontynuował temat: „Sakramenty święte, a nade wszystko Eucharystia i życie nadprzyrodzone muszą być punktem wyjścia”. Calgary, cz. 10, 28 marca 2015 r.

Poniedziałek, 27 kwietnia 2015 (18:20)