logo
logo

Bóg wiecznego życia, Calgary, cz. 11

Od 22 do 28 marca ks. prof. Tadeusz Guz, kierownik Katedry Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, głosił rekolekcje wielkopostne dla Polonii kanadyjskiej w parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Calgary. Na zakończenie rekolekcji ks. prof. Guz podzielił się z Polonią kanadyjską refleksją paschalną. Calgary, cz. 11, 28 marca 2015 r.

Wtorek, 28 kwietnia 2015 (18:29)