logo
logo

Bóg oczami Schellinga

W czwartek, 14 maja 2015 r., ks. prof. Tadeusz Guz wygłosił wykład dla redakcji "Naszego Dziennika". Ksiądz profesor wyjaśniał, jaką koncepcję Boga przejawia jeden z idealistów niemieckich Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling oraz jaki wpływ na świat mają jego tezy.

Piątek, 22 maja 2015 (19:03)